Lượt truy cập: 17380496

Liên hệ Liên hệ

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng
- Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, Đà Nẵng
- Điện thoại: (84-236) 3840 123   Fax (84-236) 3840 124
- Website: tttt.danang.gov.vn
 
Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông Đà Nẵng (DNICT)
- Địa chỉ liên hệ: Số 15 Quang Trung, Đà Nẵng
- Điện thoại: (84-236) 3840 909
- Website: www.dnict.vn
 
Trung tâm Phát triển Hạ tầng Công nghệ thông tin  Đà Nẵng (IID)
- Địa chỉ liên hệ: Số 02 Quang Trung, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: (84-236) 3888 666
- Website: www.dsp.vn
 
Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng
- Địa chỉ liên hệ: Tầng 11, Công viên Phần mềm Đà Nẵng, 02 Quang Trung, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: (84-236) 3996 979
- Email: 1022@danang.gov.vn
- Cổng thông tin dịch vụ công: 1022.vn
- Tổng đài điện thoại tiếp nhận và giải đáp thông tin: (84-236) 1022; (84-236) 3 881 888
- Tổng đài tin nhắn tra cứu thông tin: 8188
 
Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng (CENTIC)
- Địa chỉ liên hệ: Tầng 6, Khu Công viên phần mềm, số 15 Quang Trung, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại: (84-236) 3777 888
- Website: www.centic.vn
 
Tạp chí điện tử Thông tin và Truyền thông (ICTDanang)
- Địa chỉ liên hệ: Số 15 Quang Trung, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: (84-236) 3888 728 Fax: (84-236) 3840 124
- Website: www.ictdanang.vn
 
Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin và truyền thông (Danang PIU)
- Địa chỉ liên hệ: Số 15A Quang Trung, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: (84-236) 840 689
 

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn