Dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ công trực tuyến

Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in (không hoạt động in xuất bản phẩm)

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định về thành phần, số lượng hồ sơ tại Điểm c của thủ tục này và thực hiện chuyển đổi thành hồ sơ điện tử (dạng pdf).

- Bước 2: Truy cập Hệ thống Một cửa điện tử tập trung tại địa chỉ http://www.egov.danang.gov.vn hoặc Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ http://www.tttt.danang.gov.vn để nộp hồ sơ trực tuyến.

- Bước 3: Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ điện tử.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thẩm định:

++ Nếu hồ sơ đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ gửi thông báo cấp Giấy xác nhận trên địa chỉ thư điện tử của tổ chức (đồng thời thông báo bằng tin nhắn qua điện thoại di động của người nộp hồ sơ).

Đại diện tổ chức đến nộp bản chính hồ sơ (bản giấy) và nhận Giấy xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in tại Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông.

++ Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản không đồng ý xác nhận.

Văn bản được gửi về địa chỉ thư điện tử của tổ chức và có giá trị pháp lý như bản chính.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Bộ phận Một cửa sẽ gửi thông báo nêu lý do từ chối hồ sơ trên địa chỉ thư điện tử của tổ chức, cá nhân.

Lưu ý: Mọi vướng mắc, tổ chức có thể liên hệ địa chỉ thư điện tử motcua-stttt@danang.gov.vn; fax: 05113.840.124; điện thoại: 05113.881.888 hoặc số tắt 1022 để được hướng dẫn thêm.

b) Cách thức thực hiện

Tổ chức nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền Thông tại Trung tâm Hành chính thành phố, địa chỉ: 03 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ: 02 (hai) bản tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in (Mẫu BCXB 09).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian tổ chức, công dân bổ sung hồ sơ), cụ thể:

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu:

+ Đối với hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung:

++ Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung.

++ Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, tổ chức phải nộp lại hồ sơ. Tổ chức có thể xin gia hạn thời gian để sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhưng không quá 05 ngày làm việc. Sau thời gian này, nếu tổ chức không nộp lại hồ sơ bổ sung, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra văn bản trả lại hồ sơ.

++ Sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, Sở Thông tin và Truyền thông cấp Giấy xác nhận hoặc ra văn bản trả hồ sơ nếu hồ sơ vẫn chưa đạt yêu cầu.

+ Đối với hồ sơ không đồng ý cấp Giấy xác nhận: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành văn bản nêu rõ lý do không đồng ý cấp Giấy xác nhận sau 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in (đối với hồ sơ đạt yêu cầu);

- Văn bản trả hồ sơ hoặc văn bản không đồng ý cấp Giấy xác nhận (đối với trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu).

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in (Mẫu BCXB 09)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Những cơ sở in không phải cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm thực hiện khai báo hoạt động in theo thủ tục này.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; 

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

 

 

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn