Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành


Cơ quan ban hành: Sở Thông tin và Truyền thông
Hiển thị 1 - 20 of 37 kết quả.
của 2
STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 08/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Quyết định Công nghệ thông tin Quy định mức phụ cấp dành cho cán bộ chuyên trách CNTT 18/11/2008 24/11/2010
2 285/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định về việc ban hành Quy chế xét giải thưởng doanh nghiệp tiêu biểu lĩnh vực bưu chính viên thông và công nghệ thông tin 27/12/2011 27/12/2011
3 298/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Về việc phối hợp xử lý, ngăn chặn tin nhắn rác 15/04/2013 15/04/2013
4 383/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT tại các xã, phường (đợt 2) 15/05/2013 15/05/2013
5 421/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Triển khai hướng dẫn về các yêu cầu phi chức năng chung cho các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến 27/05/2013 27/05/2013
6 584/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Bưu chính - Viễn thông Tăng cường quản lý việc cung cấp dịch vụ truy nhập Internet và trò chơi trực tuyến 20/08/2010 20/08/2010
7 605/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin V/v hướng dẫn phòng tránh tình trạng tấn công mạng theo dạng DDoS 22/07/2013 22/07/2013
8 726/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin V/v chuyển giao phần mềm lõi cho website chuyên ngành trong khuôn khổ chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Thành phố Đà Nẵng năm 2013 26/08/2013 26/08/2013
9 14/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin V/v Cung cấp số liệu đánh giá,xếp hạng tình hình ứng dụng CNTT các cơ quan,đơn vị, địa phương thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2013 08/01/2014 08/01/2014
10 412/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Khung hướng dẫn lập đề cương và dự toán chi tiết cho các dự án CNTT năm 2013 sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 23/05/2013 23/05/2013
11 369/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Tăng cường bảo đảm an ninh thông tin cho các giao dịch điện tử và các Hệ thống thông tin điện tử của cơ quan nhà nước thuộc UBND thành phố 28/05/2010 28/05/2010
12 1158/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Đăng ký sử dụng chữ ký số chuyên dùng 27/12/2013 27/12/2013
13 271/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin V/v phòng ngừa, ngăn chặn bị lây nhiễm các mạng Botnet nguy hiểm 26/03/2014 26/03/2014
14 277/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Triển khai quy định Chuẩn lỹ năng sử dụng CNTT 28/03/2014 28/03/2014
15 45/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Quyết định Công nghệ thông tin Ban hành Chương trình hoạt động "Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014" của Sở Thông tin và Truyền thông 08/04/2014 08/04/2014
16 140/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Báo chí - Xuất bản Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ,công chức,viên chức và người lao động năm 2014 08/04/2014 08/04/2014
17 322/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Đôn đốc thực hiện đăng ký chữ ký số chuyên dung 08/04/2014 08/04/2014
18 328/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Quyết định Công nghệ thông tin Quy chế xét Giải thưởng doanh nghiệp tiêu biểu ngành thông tin, truyền thông 28/12/2012 28/12/2012
19 362/STTTT-KHĐT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Mời tham gia giải thưởng doanh nghiệp tiêu biểu ngành thông tin và truyền thông năm 2013 18/04/2014 18/04/2014
20 378/STTTT-CNTTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Phổ biến khung hướng dẫn và thời hạn nộp hồ sơ thẩm định các dự án thuộc Chương trình ứng dụng và phát triển CNTT thành phố Đà Nẵng 23/04/2014 23/04/2014
21 371/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin cho các hệ thống sử dụng thư viện OpenSSL 17/04/2014 17/04/2014
22 88/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin V/v hướng dẫn triển khai các chương trình,dự án ứng dụng và phát triển CNTT TP Đà Nẵng năm 2017 17/01/2017 17/01/2017
23 2045/STTTT-TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Báo chí - Xuất bản V/v tuyên truyền triển khai thực hiện chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng chính phủ 12/12/2016 12/12/2016
24 10/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Quyết định Công nghệ thông tin Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2017 25/01/2017 25/01/2017
25 815/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Báo chí - Xuất bản Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp 21/12/2016 21/12/2016
26 605/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Báo chí - Xuất bản Tổ chức Bình chọn tác phẩm báo chí tiêu biểu tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2016 với chủ đề "Thực phẩm sạch -vì chất lượng cuộc sống " 17/10/2016 17/10/2016
27 75/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Báo chí - Xuất bản Kế hoạch Triển khai Đề án thực hiện chương trình "Thành phố 4 an" 25/01/2017 25/01/2017
28 68/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Báo chí - Xuất bản Triển khai Đề án thực hiện chương trình "Thành phố 4 an" trên lĩnh vực an ninh trật tự của Sở Thông tin và Truyền thông đến năm 2020 24/01/2017 31/12/2020
29 1569/STTTT-TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Báo chí - Xuất bản Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng 11/10/2016 11/10/2016
30 1447/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Bưu chính - Viễn thông Tuyên truyền thực hiện Nghị định 36 của Chính phủ về sử dụng máy bay không người lái. 23/09/2016 23/09/2016
31 33/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Quyết định Báo chí - Xuất bản Ban hành "Danh mục thành phần tài liệu của những hồ sơ có thời hạn lưu trữ vĩnh viễn của Sở TT&TT 10/03/2016 10/03/2016
32 10/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Quyết định Báo chí - Xuất bản Ban hành Danh mục hồ sơ chính thức năm 2015 của Sở TT&TT Tp Đà Nẵng 15/01/2016 15/01/2016
33 11/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Quyết định Báo chí - Xuất bản Ban hành Danh mục thành phần hồ sơ chính thức năm 2015 của Sở TT&TT Tp Đà Nẵng 15/01/2016 15/01/2016
34 65/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Quyết định Bưu chính - Viễn thông Thành lập tổ điều tra và ban hành phương án điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích năm 2016 14/06/2016 14/06/2016
35 385/STTTT-TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử, An toàn thông tin, Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác V/v phổ biến Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử 24/02/2020 24/02/2020
36 368/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020 24/12/2020
37 340/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020 15/12/2020
Hiển thị 1 - 20 of 37 kết quả.
của 2

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 37/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2017

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thu Phương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0236.3840123 Fax 84.0236.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn