Dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ công trực tuyến

Thủ tục chấp thuận cho cơ quan  tổ chức nước ngoài tại Việt Nam đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng thành phố Đà Nẵng

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định về thành phần, số lượng hồ sơ tại Điểm c của thủ tục này và thực hiện chuyển đổi thành hồ sơ điện tử (dạng pdf);

- Bước 2: Truy cập Hệ thống Một cửa điện tử tập trung tại địa chỉ http://www.egov.danang.gov.vn hoặc Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ http://www.tttt.danang.gov.vn để nộp hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn.

- Bước 3: Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ điện tử.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ:

++ Nếu hồ sơ đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản chấp thuận (đồng thời thông báo bằng tin nhắn qua điện thoại di động của người nộp hồ sơ).

++ Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản không chấp thuận.

Văn bản được gửi về địa chỉ thư điện tử của tổ chức và có giá trị pháp lý như bản chính.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Bộ phận Một cửa sẽ gửi thông báo nêu lý do từ chối hồ sơ trên địa chỉ thư điện tử của tổ chức.

Lưu ý: Mọi vướng mắc, tổ chức có thể liên hệ địa chỉ thư điện tử motcua-stttt@danang.gov.vn; fax: 05113.840.124; điện thoại: 05113.881.888 hoặc số tắt 1022 để được hướng dẫn thêm.

b) Cách thức thực hiện

Tổ chức nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến và nhận kết quả qua địa chỉ thư điện tử của tổ chức đã đăng ký trong hồ sơ.

          c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị đăng tin bài phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Việt Nam (Mẫu BCXB 05);

+ Bản thảo tin, bài, phát biểu dự kiến đăng.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ  (không tính thời gian tổ chức bổ sung hồ sơ), cụ thể:

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu:

+ Đối với hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung:

   ++ Sau 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung.

   ++ Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, tổ chức phải nộp lại hồ sơ. Tổ chức có thể xin gia hạn thời gian để sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhưng thời gian gia hạn không quá 05 ngày làm việc.  Sau thời gian này, nếu tổ chức chưa nộp lại hồ sơ bổ sung, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra văn bản trả lại hồ sơ.

    ++ Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đã sửa đổi, bổ sung, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản chấp thuận nếu hồ sơ đạt yêu cầu hoặc ra văn bản trả hồ sơ nếu hồ sơ vẫn không đạt yêu cầu.

+ Đối với hồ sơ mà nội dung tin, bài phát biểu có dấu hiệu vi phạm Điều 10 Luật Báo chí và các quy định pháp luật khác liên quan: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành văn bản không chấp thuận đăng tin, bài phát biểu sau 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Lưu ý: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, Sở Thông tin và Truyền thông không có văn bản trả lời thì cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam được phép đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố Đà Nẵng.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu đăng tin, bài phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố Đà Nẵng.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Văn bản chấp thuận (đối với hồ sơ đạt yêu cầu);

- Văn bản trả hồ sơ hoặc văn bản không chấp thuận (đối với hồ sơ không đạt yêu cầu).

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị đăng tin bài phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Việt Nam (Mẫu BCXB 05).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức chịu trách nhiệm về nội dung của tin, bài phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  

- Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí;

- Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 37/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2017

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thu Phương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0236.3840123 Fax 84.0236.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn