Dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ công trực tuyến

Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký/đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định về thành phần, số lượng hồ sơ tại Điểm c của thủ tục này và thực hiện chuyển đổi thành hồ sơ điện tử (dạng pdf).

- Bước 2: Truy cập Hệ thống Một cửa điện tử tập trung tại địa chỉ http://www.egov.danang.gov.vn hoặc Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ http://www.tttt.danang.gov.vn để nộp hồ sơ trực tuyến.

- Bước 3: Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ trong hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành  thẩm định

++ Nếu hồ sơ đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ gửi thông báo cấp Giấy xác nhận trên địa chỉ thư điện tử của tổ chức (đồng thời thông báo bằng tin nhắn qua điện thoại di động của người nộp hồ sơ).

Đại diện tổ chức đến nộp bản chính hồ sơ (bản giấy) và nhận Giấy xác nhận đăng ký/đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm tại Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông.

++ Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản không đồng ý cấp Giấy xác nhận.

Văn bản được gửi về địa chỉ thư điện tử của tổ chức và có giá trị pháp lý như bản chính.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Bộ phận Một cửa sẽ gửi thông báo nêu lý do từ chối hồ sơ trên địa chỉ thư điện tử của tổ chức, cá nhân.

Lưu ý: Mọi vướng mắc, tổ chức có thể liên hệ địa chỉ thư điện tử motcua-stttt@danang.gov.vn; fax: 05113.840.124; điện thoại: 05113.881.888, hoặc số tắt 1022 để được hướng dẫn thêm.

b) Cách thức thực hiện

Tổ chức nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Hành chính thành phố, địa chỉ: 03 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

             + Đơn đăng ký/đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm (Mẫu BCXB 04A);

             + Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực một trong các loại giấy: Chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chứng nhận đăng ký đầu tư, chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở phát hành là đơn vị sự nghiệp công lập;

Lưu ý: Nếu tổ chức là doanh nghiệp chưa thực hiện việc chuyển đổi các giấy phép hiện có thành Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà các giấy phép này vẫn còn hiệu lực thì vẫn được chấp nhận.

+ Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ sở hữu trụ sở hoặc hợp đồng thuê, mượn trụ sở để làm địa điểm kinh doanh;

+ Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng minh được phép thường trú tại Việt Nam của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;      

+ Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định của người đứng đầu cơ sở phát hành xuất bản phẩm (Mẫu BCXB 04B);

+ Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian tổ chức bổ sung hồ sơ), cụ thể:

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu:

+ Đối với hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung:

    ++ Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung.

    ++ Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, tổ chức nộp lại hồ sơ. Tổ chức, cá nhân có thể xin gia hạn thời gian để sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhưng không quá 05 ngày làm việc. Sau thời gian này, nếu tổ chức không nộp lại hồ sơ bổ sung, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra văn bản trả lại hồ sơ.

    ++ Sau 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, Sở Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoặc ra văn bản trả hồ sơ nếu hồ sơ vẫn chưa đạt yêu cầu.

  + Đối với hồ sơ không đồng ý cấp Giấy xác nhận: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành văn bản nêu rõ lý do không đồng ý cấp Giấy xác nhận sau 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở phát hành xuất bản phẩm là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy xác nhận đăng ký/đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm (đối với hồ sơ đạt yêu cầu);

- Văn bản trả hồ sơ hoặc văn bản không đồng ý cấp Giấy xác nhận (đối với hồ sơ không đạt yêu cầu).

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn tờ khai

- Đơn đăng ký/đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm (Mẫu BCXB 04A);

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định của người đứng đầu cơ sở phát hành xuất bản phẩm (Mẫu BCXB 04B).

         k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ sở phát hành phải làm lại thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo trình tự, thủ tục như quy định đăng ký lần đầu trong các trường hợp sau:

- Di chuyển trụ sở chính hoặc chi nhánh sang tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương;

- Thành lập hoặc giải thể chi nhánh trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính;

- Thành lập hoặc giải thể chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi không đặt trụ sở chính.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 37/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2017

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thu Phương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0236.3840123 Fax 84.0236.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn