Lượt truy cập: 16977469

Thông tin dự án đầu tư Thông tin dự án đầu tư

Tên dự án
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại dự án
Loại hình tài trợ Tình trạng

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN

Hiển thị 15 kết quả.
của 1
STT Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình trạng
1 Chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2013 (bổ sung) Công nghệ thông tin 16/05/2013 16/10/2013 Đã đưa vào sử dụng
2 Chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2015 (bổ sung) Công nghệ thông tin 13/04/2015 16/10/2015 780.000.000 Đã đưa vào sử dụng
3 Nâng cấp Website Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Đà Nẵng Công nghệ thông tin 14/08/2013 28/11/2013 44.643.771 Đã đưa vào sử dụng
4 Phê duyệt Chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2013 Công nghệ thông tin 25/04/2013 16/10/2013 Đã đưa vào sử dụng
5 Phê duyệt Chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2015 Công nghệ thông tin 24/03/2015 16/10/2015 2.188.000.000 Đã đưa vào sử dụng
6 Phê duyệt Chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2016 Quản lý nhà nước 02/02/2016 30/11/2016 7.000.000.000 Đã đưa vào sử dụng
7 Phê duyệt Chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2017 Công nghệ thông tin 13/01/2017 30/11/2017 12.500.000.000 Đang triển khai
8 Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2011 Công nghệ thông tin 17/05/2011 16/10/2013 Đã đưa vào sử dụng
9 Quyết định Phê duyệt bổ sung các chương trình công nghệ thông tin từ nguồn sự nghiệp phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2014 Quản lý nhà nước 18/09/2014 30/12/2014 Đã đưa vào sử dụng
10 Quyết định phê duyệt Chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2012 Công nghệ thông tin 24/04/2012 16/10/2013 Đã đưa vào sử dụng
11 Quyết định phê duyệt Chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2014 Quản lý nhà nước 17/04/2014 30/12/2014 Đã đưa vào sử dụng
12 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ yêu cầu Dịch vụ cài đặt, hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành và cập nhật, nâng cấp hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Công nghệ thông tin 28/06/2017 30/11/2017 997.800.000 Đang triển khai
13 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ yêu cầu Mua sắm các chương trình ứng dụng và phát triển CNTT của thành phố Đà Nẵng năm 2017 theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Công nghệ thông tin 28/06/2017 30/11/2017 1.645729000 Đang triển khai
14 Xây dựng 06 dịch vụ công mức 3 của Sở Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin 01/08/2013 28/11/2013 89.696.166 đồng Đã đưa vào sử dụng
15 Xây dựng phần mềm lõi cho Website chuyên ngành dựa trên nền tảng Egovframe được xây dựng từ gói thầu DNG6+7 Công nghệ thông tin 05/08/2013 26/11/2013 89.926.832 đồng Đã đưa vào sử dụng
Hiển thị 15 kết quả.
của 1

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn