Dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ công trực tuyến

Thủ tục thẩm định đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng vốn NSNN nhưng không yêu cầu phải lập dự án

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định về thành phần, số lượng tại Điểm c của thủ tục này và thực hiện chuyển đổi thành hồ sơ điện tử (dạng pdf).

- Bước 2: Truy cập Hệ thống Một cửa điện tử tập trung tại địa chỉ http://www.egov.danang.gov.vn hoặc Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ http://www.tttt.danang.gov.vn để nộp hồ sơ điện tử theo hướng dẫn.

- Bước 3: Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ điện tử.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thẩm định:

++ Nếu hồ sơ đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông gửi thông báo kết quả đến địa chỉ thư điện tử của tổ chức (đồng thời thông báo tin nhắn qua điện thoại di động của người nộp hồ sơ).

Đại diện tổ chức đến nộp bản chính hồ sơ (bản giấy) và Đề cương và dự toán chi tiết đã được Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định tại Bộ phận Một cửa và nhận kết quả.

++ Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra  thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc trả hồ sơ.

Văn bản được gửi về địa chỉ thư điện tử của tổ chức và có giá trị pháp lý như bản chính.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Bộ phận Một cửa sẽ gửi thông báo nêu lý do từ chối hồ sơ trên địa chỉ thư điện tử của tổ chức.

Lưu ý: Mọi vướng mắc, tổ chức có thể liên hệ địa chỉ thư điện tử motcua-stttt@danang.gov.vn; fax: 05113.840.124; điện thoại: 05113.881.888 hoặc số tắt 1022 để được hướng dẫn thêm.

b) Cách thức thực hiện:

Tổ chức nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Hành chính thành phố, địa chỉ: 03 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Tờ trình của cơ quan, đơn vị đề nghị phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết (Mẫu CNTT 01) (01 bản);

- Đề cương và dự toán chi tiết (04 bản): Thực hiện theo khung hướng dẫn do Sở Thông tin và Truyền thông ban hành (đính kèm tại thành phần hồ sơ của thủ tục trên mạng);

- Quyết định công nhận đơn vị tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết (nếu có) (01 bản);

- Các tài liệu liên quan đến chủ trương đầu tư: Quyết định giao dự toán hoặc văn bản đồng ý chủ trương của cấp có thẩm quyền (UBND TP, UBND quận huyện,...) (01 bản).

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian tổ chức bổ sung hồ sơ), cụ thể:

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: 10 ngày làm việc.

- Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu:

+ Sau 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung.

+ Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, tổ chức nộp lại hồ sơ. Tổ chức có thể xin gia hạn thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhưng không quá 05 ngày làm việc. Sau thời gian này, nếu tổ chức không nộp lại hồ sơ sửa đổi, bổ sung, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra văn bản trả lại hồ sơ. 

+ Sau 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành Quyết định phê duyệt/Báo cáo kết quả thẩm định hoặc ra văn bản trả hồ sơ nếu hồ sơ vẫn không đạt yêu cầu.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định phê duyệt hoặc Báo cáo kết quả thẩm định (đối với hồ sơ đạt yêu cầu);

- Văn bản trả hồ sơ (đối với hồ sơ không đạt yêu cầu).

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Tờ trình phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết (Mẫu CNTT 01).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đã có Quyết định giao dự toán hoặc văn bản đồng ý chủ trương của cấp có thẩm quyền (UBND thành phố, UBND cấp quận, huyện,…).

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  

- Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 tháng 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án.

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 37/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2017

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thu Phương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0236.3840123 Fax 84.0236.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn