Lượt truy cập: 17250514

Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN TUẦN THỨ 11 NĂM 2019
(Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 17/03/2019)

 

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai
11/03

S

 

Họp với IID về Đề án mở rông CVPM tại 15 Quang Trung (Lê Sơn Phong)

 

 

 

 

Làm việc tại cơ quan

 

Lãnh đạo Sở

 

C

10h00

Thẩm định 495 dịch vụ công trực tuyến phường,xã, Sở TT&TT

 

Anh Thạch - PGĐ Sở

PH 1, Sở TT&TT

14h00

Họp triển khai Nghị Quyết số 43/NQ/TW về xây dựng phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030,tầm nhìn đến năm 2045

 

Anh Thạch - PGĐ Sở

PH số 1, Tầng 3, TTHC

15h30

V/v nghe báo cáo dự thảo Đề án một cửa liên thông về đầu tư và chuyên đề đánh giá hiệu quả thi hút đầu tư FDI

 

Anh Thạch - PGĐ Sở

PH số 1, Tầng 3, TTHC

Thứ ba
12/03

S

 

Họp về tổ chức hội thảo thành phố thông minh
Họp về hệ thống DVC trực tuyến (Lê Sơn Phong)

 

 

 

08h00

Họp BTC Hội thảo công bố Đề án “Xây dựng thành phố thông minh ”

Anh Thanh – Giám đốc

Các tiểu ban

PH 1, Sở TT&TT

C

14h00

Họp với đơn vị thiết kế về ngầm hóa cáp thông tin trên địa bàn TP

Anh Phong - PGĐ Sở

các đơn vị

PBCVT

PH 1, Sở TT&TT

14h00

Lễ khai trương trục liên thông văn bản quốc gia

 

Anh Thạch - PGĐ Sở

HT số 1, Tầng 2 -TTHC

14h30

Họp triển khai Nghị Quyết số 43/NQ/TW về xây dựng phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030,tầm nhìn đến năm 2045

 

Anh Thạch - PGĐ Sở

Ph số 1, TTHC

16h30

Họp tại UBND thành phố về khớp nối quy hoach khu CNTT Đà Nẵng

 

Anh Phong - PGĐ Sở

PH 1, Tầng 2, TTHC

Thứ tư
13/03

S

08h00

Hội nghị triển khai công tác trẻ em năm 2019

Anh Chinh - PCT UBND TP

Chị Phượng - PGĐ Sở

HT số 2 ,Tầng 2, TTHC

C

16h00

Hội ý công tác quản lý Báo chí định kỳ/tuần

 

Chị  Phượng - PGĐ Sở

PH1, T3

14h00

Họp triển khai ban hành Nghị quyết về phát triển hạ tầng CNTT &TT tiếp cận xu hướng Cách mạng 4.0

Anh Thanh - Giám Đốc Sở

Trưởng các phòng ban

PH số 1, TTHC

14h00

Hội nghị trực tuyến Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Anh Minh - PCT UBND TP

Chị Phượng - PGĐ Sở

PH số 2, Tầng 2 , TTHC

Thứ năm
14/03

S

08h00

Họp các BQL Dự án CNTT, BCVT, MSTT

Anh Thanh - Giám đốc Sở

Trưởng ban QLDA

Thư ký

PH 1, Sở TT&TT

08h00

Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ BMNN 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

 

Anh Thạch - PGĐ Sở

 

C

14h00

Hội nghị chống thất thu thuế năm 2019

 

Chị Phượng - PGĐ sở

HT số 1- TTHC

14h00

Họp BQL dự án để phân công nhiệm vụ , (Đề án mở rộng 15 Quang Trung. Đề án mở rộng khu CVPM )

Anh Thanh - Giám đốc Sở

Anh Phong

P KHTC

IID

PH 1- Sở TT&TT

14h00

Họp triển khai Nghị Quyết số 43/NQ/TW về xây dựng phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030,tầm nhìn đến năm 2045

 

Anh Thạch - PGĐ Sở

Ph số 1, TTHC

Thứ sáu
15/03

S

08h00

Nghe giải pháp của dự án  LGSP- Kho dữ liệu

Anh Thanh - Giám đốc Sở

Anh Thạch - PGĐ Sở

Phòng CNTT

PH 1- Sở TT&TT

C

14h00

Làm việc với DNICT

Anh Thanh - Giám đốc Sở

Anh Thạch - PGĐ sở

Anh Phong - PGĐ sở

Phòng CNTT, KHTC, BCVT

 Phòng họp DNICT

14h00

Họp giao ban UBND TP

 

Anh Thạch - PGĐ Sở

PH 1, TTHC

15h00

Làm việc với Ban Cơ yếu chính phủ

Anh Thạch - PGĐ Sở

Phòng CNTT

Phòng họp 1- Sở TT&TT

Thứ bảy
16/03

S

08h30

Nghe giải pháp  dự án  nhận dạng quản lý đô thị và dự án hoàn thiện cơ sở dữ liệu công dân

Anh Thanh - Giám đốc Sở

Anh Thạch -PGĐ Sở

Anh Phong - PGĐ sở

Phòng CNTT

PH 1- Sở TT&TT

C

 

 

 

 

 

 

In Quay về

Xem thêm lịch khác

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn