Lượt truy cập: 17254771

Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN TUẦN THỨ 10 NĂM 2019
(Từ ngày 04/03/2019 đến ngày 10/03/2019)

 

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai
04/03

S

 

Họp UBND thành phố về Khu CNTTT CVPM mở rộng (Lê Sơn Phong)

 

 

 

09h30

Họp giao ban lãnh đạo UBND TP

 

Anh Phong - PGĐ Sở

PH giao ban , Tầng 3 . TTHC

10h00

- Họp các Tiểu ban chuẩn bị Hội thảo công bố Đề án TPTM

Anh Thạch - PGĐ Sở

- các đơn vị

Phòng Họp Sở TT&TT

C

 

Làm việc với Trưởng các đơn vị sự nghiệp về việc triển khai NQ 19 (Lê Sơn Phong)

 

 

 

14h00

Buổi họp tiền trạm với Tùy viên Quốc Phòng Nhật Bản tại Đà Nẵng

 

 

PH số 1, tầng 2 , TTHC

14h00

Hội nghị triển khai kế hoạch giảm nghèo trong 2 năm 2019-2020

 

Chị Phượng - PGĐ Sở

HT số 2, tầng 2, TTHC

14h00

Họp Đề án kiện toàn tổ chức Trung tâm IID

Anh Thạch - PGĐ Sở

các phòng ban đơn vị

Ph 1- Sở TT&TT

16h00

họp triển khai KL của BTVTU, UBND TP về công việc liên quan đến 02 nhà máy thép Dana - Ý và Dana Úc

 

Chị Phượng -PGĐ Sở

PH 1- TTHC

Thứ ba
05/03

S

09h00

Tiếp và làm việc với đoàn Hoa Kỳ

 

Anh  Phong -PGĐ Sở

Ph 1- Sở TT&TT

08h00

Họp phần mềm QL chuyên ngành

 Anh Thanh - Giám đốc Sở

--Ban QL

- DNICT

- các phòng ban

Phòng Họp Sở TT&TT

10h15

Làm việc với BTV Thành ủy

 

Anh Thanh - Giám đốc Sở

Anh Thạch - PGĐ Sở

PH Thường vụ Thành ủy

C

14h00

Họp giao ban tháng 2 -Sở

Anh Thanh - Giám đốc Sở

Lãnh đạo Sở

Trưởng các phòng , Đơn vị trực thuộc

Phòng Họp Sở  TT&TT

Thứ tư
06/03

S

08h00

Họp giao ban QLNN tháng 2/2019

Bộ TT&TT

Lãnh đạo Sở

Trưởng các phòng ban

PH 1, TTHC

C

13h30

Họp Đảng ủy Sở tháng 3/2019

Anh Thanh - Bí thư Đảng ủy

Đảng ủy viên

Phòng họp Sở TT&TT

15h30

Mời làm việc lưu trú trực tuyến

Anh Thanh - Giám đốc Sở

- Anh Thạch - PGĐ sở

- P CNTT

- PKHTC

- Sotech

Phòng Họp Sở TT&TT

Thứ năm
07/03

S

0830

Họp Tổ công tác An toàn ANTT

Anh Thanh - Giám đốc Sở

Tổ AN ATTT, PCNTT, DICNT, IID T

Phòng Họp Sở TT&TT

10h00

Họp hội đồng nâng lương trước thời hạn

Anh Thanh - Giám đốc Sở

Trưởng các phòng,

Hội đồng nâng lương

 

C

14h00

họp nghe Sở Du lịch báo cáo Đề án phát triển ngành du lịch thành phố đến năm 2025, tầm nhìn 2030

 

Chị Phượng  -PGĐ Sở

PH2, tầng 2

14h30

Họp đơn giá dùng chung về hạ tầng

Anh Thanh - Giám đốc Sở

- Anh Phong - PGĐ Sở

- PBCVT

-các phòng ban đơn vị

Phòng Họp Sở TT&TT

14h00

Phần mềm quản lý bệnh viện tại các Trung tâm Y tế.

Anh Thạch - PGD Sở

-Phòng CNTT

phòng họp 2- Sở TT&TT

17h00

Hội nghị khách hàng

 

Anh Phong - PGĐ Sở

KS Minh Toàn - 306 Đường 2/9

Thứ sáu
08/03

S

08h30

Họp liên quan đến khu Công viên phần mềm số 1  và  mở rộng tòa  nhà 15 Quang Trung

Anh Thanh - Giám đốc Sở

LĐ Sở

IID

PKHTC

Phòng Họp Sở TT&TT

C

14h00

Họp giao ban thành phố

 

-Anh Thanh - Giám đốc Sở

- Anh Phong - PGĐ Sở

- P KHTC

PH giao ban UBDN TP

Thứ bảy
09/03

S

08h30

Làm việc với DINCT

Anh Thanh - Giám đốc Sở

- Trung tâm  DNICT

 TT DNICT

C

 

 

 

 

 

 

In Quay về

Xem thêm lịch khác

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn