LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN TUẦN THỨ 14 NĂM 2019
(Từ ngày 01/04/2019 đến ngày 07/04/2019)

 

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai
01/04

S

08h00

Họp Tổng điều tra dân Số

 

Chị Phượng _PGĐ Sở

UBND Quận Thanh Khê

10h00

Họp hội đồng thẩm định dự án IPv6

 

Anh Phong -PGĐ Sở

 

C

15h00

V/v ký kết hợp tác về xây dựng đô thị thông minh tại Quận Cẩm Lệ

 

Anh Thạch - PGĐ Sở

UBND Quận Cẩm Lệ

Thứ ba
02/04

S

08h00

Kiểm tra công tác VTLT năm 2018

Đoàn KT

các Phòng ban đơn vị

Phòng Họp Sở TT&TT

C

 

 

 

 

 

Thứ tư
03/04

S

08h00

Họp giao ban Sở

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ năm
04/04

S

08h00

Họp giao ban Bộ TT&TT

 

 

 

C

14h00

Họp Đảng ủy Sở

 

 

 

Thứ sáu
05/04

S

08h00

Họp giao ban Đảng ủy Khối sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ QUý I

 

Anh Thanh - Bí Thư Đảng ủy Sở

 

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy
06/04

S

 

 

 

 

 

C

16h00

Giao lưu văn hóa ẩm thực Việt -lào

 

Chị PHượng - PGĐ Sở

Nhà hàng Công viên Cá Voi