Lượt truy cập: 17380507

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

 

1. Lãnh đạo Sở

* Ông Nguyễn Quang Thanh

: Giám đốc

- Điện thoại văn phòng

: (84-236) 3840 126

- Điện thoại di động

: (84-90) 3502 331

- E-mail

: thanhnq@danang.gov.vn

* Ông Trần Ngọc Thạch

: Phó Giám đốc

- Điện thoại văn phòng

: (84-236) 3899 888

- Điện thoại di động

: (84-96) 6684 888; (84 91) 1212 888

- E-mail

: thachtn@danang.gov.vn

* Bà Nguyễn Thị Phượng

: Phó Giám đốc

- Điện thoại văn phòng

: (84-236) 3849 989

- Điện thoại di động

: (84-90) 5424 614

- E-mail

: phuongnt7@danang.gov.vn

* Ông Lê Sơn Phong

: Phó Giám đốc

- Điện thoại văn phòng

: (84-236) 3888 413

- Điện thoại di động

: 0905 717 550

- E-mail

: phongls@danang.gov.vn

2. Văn phòng Sở

* Bà Phạm Thị Bích Liên

: Chánh Văn phòng

- Điện thoại văn phòng

: (84-236) 3840 123

- Điện thoại di động

: (84-91) 4780 777

- E-mail

lienptb@danang.gov.vn

* Bà Nguyễn Thị Thu Trang

: Phó Chánh văn phòng

- Điện thoại văn phòng

: (84-236) 3840 123

- Điện thoại di động

: (84-98) 9303 709

- E-mail

: trangntt@danang.gov.vn

3. Thanh tra Sở

* Ông Nguyễn Hữu Bình

: Phó Chánh thanh tra - Phụ trách Thanh tra Sở

- Điện thoại văn phòng

: (84-236) 3849 979

- Điện thoại di động

: (84-91) 3481 545

- E-mail

: binhnh@danang.gov.vn

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính

* Bà Thân Trọng Trần Thi

: Trưởng phòng

- Điện thoại văn phòng

: (84-236) 3840 800

- Điện thoại di động

: (84 93) 5000 478

- E-mail

: thittt@danang.gov.vn

* Bà Lê Thị Hồng Ngọc

: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại văn phòng

: (84-236) 3840 800

- Điện thoại di động

: (84 93) 5862 860

- E-mail

: ngoclth@danang.gov.vn

5. Phòng Bưu chính Viễn thông

* Ông Đinh Viết Châu Quang

: Phó trưởng phòng phụ trách

- Điện thoại văn phòng

: (84-236) 3840 084

- Điện thoại di động

: (84-98) 2145 194

- E-mail

: quangdvc@danang.gov.vn

6. Phòng Công nghệ thông tin

* Ông Thái Thanh Hải

: Trưởng phòng

- Điện thoại văn phòng

: (84-236) 3840 125

- Điện thoại di động

: (84-96) 9701 168

- E-mail

: haitt2@danang.gov.vn

* Ông Phan Tấn Luận

: Phó trưởng phòng

- Điện thoại văn phòng

: (84-236) 3840 125

- Điện thoại di động

(84-90) 5948 950

- E-mail

luanpt@danang.gov.vn 

7. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

* Ông Hoàng Khánh Hưng

: Trưởng phòng

- Điện thoại văn phòng

: (84-236) 3849 989

- Điện thoại di động

: (84-91) 3408 669

- E-mail

: hunghk@danang.gov.vn

8. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (DNICT)

* Ông Nguyễn Hữu Hải

: Giám đốc

- Điện thoại văn phòng

: (84-236) 3708 999

- Điện thoại di động

: (84-91) 4034883

- E-mail

: hainh1@danang.gov.vn

* Ông Phạm Văn Tính

: Phó Giám đốc

- Điện thoại văn phòng

: (84-236) 3888 855

- Điện thoại di động

: (84-94) 1112 888

- E-mail

: tinhpv@danang.gov.vn

* Ông Đỗ Anh Tuấn

: Phó Giám đốc

- Điện thoại văn phòng

: (84-236) 3888 866

- Điện thoại di động

: (84-91) 9148 557

- E-mail

: tuanda1@danang.gov.vn

9. Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin (IID)

* Ông Trần Thanh Trúc Giám đốc 
- Điện thoại văn phòng : (84-236) 3888 413
- Điện thoại di động : (84-98) 3821 011
- E-mail tructt@danang.gov.vn

* Bà Nguyễn Thị Huyền Thu

: Phó Giám đốc 

- Điện thoại văn phòng

: (84-236) 3888 666

- Điện thoại di động

: (84-94) 9545 555

- E-mail

: thunth1@danang.gov.vn

* Ông Phạm Thế Nhân

: Phó Giám đốc

- Điện thoại văn phòng

: (84-236) 3888 510

- Điện thoại di động

: (84-91) 4317 485

- E-mail

: nhanpt7@danang.gov.vn

10. Trung tâm Thông tin dịch vụ công (PSC)

* Ông Nguyễn Văn Quốc

: Giám đốc

- Điện thoại văn phòng

: (84-236)3 996 979

- Điện thoại di động

: (84-90) 3257 085

- E-mail

: quocnv3@danang.gov.vn

* Bà Phạm Thị Từ Thu

: Phó Giám đốc

- Điện thoại văn phòng

: (84-236)3 996 677

- Điện thoại di động

: (84-90) 5101 519

- E-mail

: thuptt@danang.gov.vn

11. Trung tâm Vi mạch (CENTIC)

* Ông Nguyễn Hoài Đức

: Giám đốc 

- Điện thoại văn phòng

: (84-236) 3777 888

- Điện thoại di động

: (84-90) 5496 099

- E-mail

: ducnc1@danang.gov.vn

12. Ban quản lý Dự án Công nghệ thông tin và Truyền thông (Danang PUI)

* Ông Phạm Kim Sơn

: Giám đốc

- Điện thoại văn phòng

: (84-236) 3840 777

- Điện thoại di động

: (84-91) 3421 224

- E-mail

: sonpk@danang.gov.vn

* Ông Trần Văn Dũng

: Phó Giám đốc

- Điện thoại văn phòng

: (84-236) 3840 689

- Điện thoại di động

: (84-90) 5123 323

- E-mail

: dungtv1@danang.gov.vn

 


Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn