Lượt truy cập: 17281953

Góp ý dự thảo văn bản Góp ý dự thảo văn bản

Hiển thị 1 - 20 of 28 kết quả.
của 2
STT Tên dự thảo Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tập tin đính kèm Hành động
1 Dự thảo "Hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn Đà Nẵng và bắc Quảng Nam" 02/02/2015 17/02/2015 Tải về Xem góp ý
2 Dự thảo Quy định Quản lý cáp thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 06/08/2013 06/08/2013 Tải về Xem góp ý
3 Dự thảo quyết định “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động đại lý Internet trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” 01/08/2019 15/08/2019 Tải về Xem góp ý
4 Dự thảo thay thế Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố 18/08/2017 26/08/2017 Tải về Xem góp ý
5 Dự thảo thay thế Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố 28/08/2017 09/09/2017 Tải về Xem góp ý
6 Dự thảo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất 27/09/2013 27/09/2013 Tải về Xem góp ý
7 Góp ý dự thảo chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 25/06/2014 30/06/2014 Tải về Xem góp ý
8 Góp ý dự thảo Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách CNTT 04/10/2011 04/10/2011 Tải về Xem góp ý
9 Góp ý dự thảo Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 13/06/2013 13/06/2013 Tải về Xem góp ý
10 Góp ý Quy chế hoạt động của Ban Điều phối sắp xếp và ngầm hóa cáp thông tin 16/03/2012 16/03/2012 Tải về Xem góp ý
11 Góp ý sửa đổi Dự thảo Hiến pháp 02/04/2013 02/04/2013 Tải về Xem góp ý
12 Kế hoạch Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025 26/07/2017 20/08/2017 Tải về Xem góp ý
13 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030” trong năm 2019 và năm 2020 04/03/2019 07/03/2019 Tải về Xem góp ý
14 Mời góp ý dự thảo Quy chế Tổ chức quản lý vận hành và khai thác sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành 23/10/2012 23/10/2012 Tải về Xem góp ý
15 Mời góp ý Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC nhà nước trên địa bàn TP. Đà Nẵng đến năm 2020" 19/11/2012 19/11/2012 Tải về Xem góp ý
16 Phương án bảo đảm thông tin và truyền thông phục vụ công tác PCTT&TKCN 20/08/2014 28/08/2014 Tải về Xem góp ý
17 Quy chế Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin 15/09/2011 15/09/2011 Tải về Xem góp ý
18 Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến thành phố Đà Nẵng 04/07/2019 20/07/2019 Tải về Xem góp ý
19 Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025 của VNPT Đà Nẵng 27/07/2016 12/08/2016 Tải về Xem góp ý
20 Quy hoạch tổng thể mạng lưới trạm BTS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 24/03/2017 30/04/2017 Tải về Xem góp ý
Hiển thị 1 - 20 of 28 kết quả.
của 2

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn