Đơn vị trực thuộc Đơn vị trực thuộc

 

Lượt truy cập: 16701847

Trung tâm Thông tin dịch vụ công

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG ĐÀ NẴNG

 

1. Giới thiệu:

Trung tâm Giao dịch Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, được thành lập theo Quyết định số 3316/QĐ-UBND ngày 19/4/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng. Được đổi tên thành Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng tại Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng.

- Tên giao dịch: Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng

- Địa chỉ liên hệ: Tầng 11, Công viên Phần mềm Đà Nẵng, 02 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng

- Điện thoại liên hệ: (84-236) 3996 979

- Email: 1022@danang.gov.vn

- Cổng Thông tin dịch vụ công: 1022.vn

- Tổng đài điện thoai tiếp nhận và giải đáp thông tin: (84-236) 1022; (84-236) 3881 888

- Tổng đài tra cứu thông tin: 8188

2. Chức năng:

Là đơn vị đầu mối hỗ trợ, phối hợp với các sở, ban, ngành, quận, huyện tổng hợp, xử lý và cung cấp thông tin cho công dân và tổ chức trong khuôn khổ chương trình xây dựng nền tảng chính quyền điện tử của thành phố Đà Nẵng

3. Nhiệm vụ:

- Là đầu mối liên kết các hệ thống thông tin của thành phố Đà Nẵng trong các giao dịch:

+ Tổ chức thu nhận cơ sở dữ liệu thông tin kinh tế - xã hội và dịch vụ công trực tuyến của tất cả các sở, ban, ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố;

+ Giao dịch truy xuất thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành và yêu cầu về nghiệp vụ của các cấp hành chính, phục vụ tiến trình tin học hóa quản lý hành chính nhà nước theo định hướng chính phủ điện tử của thành phố;

+ Giao dịch truy xuất thông tin phục vụ Trung tâm tích hợp dữ liệu và cung cấp thông tin của thành phố đối với các hệ thống thông tin lớn và quan trọng;

+ Cung cấp và giải đáp cho tổ chức, công dân các thông tin liên quan đến chính sách và dịch vụ hành chính công trực tuyến, các thông tin kinh tế - xã hội của thành phố.

- Làm cầu nối cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giúp tổ chức và công dân truy vấn về tình trạng xử lý hồ sơ của các sở, ban, ngành, quận, huyện; tiếp nhận thông tin phản ánh của tổ chức, công dân để chuyển các cơ quan có thẩm quyền liên quan xử lý theo quy định.

- Theo dõi, giám sát và đánh giá quá trình giải quyết cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các sở, ban, ngành, quận, huyện thuộc UBND thành phố cho tổ chức, công dân; thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân khi tham gia các dịch vụ công trực tuyến của thành phố.

- Làm đầu mối kết nối nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông với các nhà cung cấp giải pháp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao.

4. Thông tin lãnh đạo

* Ông Nguyễn Văn Quốc

: Phó Giám đốc phụ trách

- Điện thoại văn phòng

: (84-236)3 996 979

- Điện thoại di động

: (84-90) 3257 085

- E-mail

: quocnv3@danang.gov.vn

* Bà Phạm Thị Từ Thu

: Phó Giám đốc

- Điện thoại văn phòng

: (84-236)3 889 117

- Điện thoại di động

: (84-90) 5101 519

- E-mail

: thuptt@danang.gov.vn

 

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin khác

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn