Đơn vị trực thuộc Đơn vị trực thuộc

 

Lượt truy cập: 16815268

Trung tâm PTHT CNTT

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG


1. Giới thiệu

Trung tâm Phát triển Hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, được thành lập theo Quyết định số 9885/2007/QĐ-UBND ngày 13/12/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng.

- Tên giao dịch: Trung tâm Phát triển Hạ tầng Công nghệ thông tin  Đà Nẵng

- Tên giao dịch quốc tế: IID    

- Địa chỉ liên hệ: 02 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng

- Điện thoại: (84-236) 3888 666

- Website: www.dsp.vn

2. Chức năng

Trung tâm Phát triển Hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp hoạt động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, thực hiện cung cấp các loại dịch vụ hạ tầng và các dịch vụ liên quan đến việc xây dựng và phát triển công nghiệp phần mềm, hỗ trợ, thu hút các nhà đầu tư và doanh nghiệp Công nghệ thông tin trong và ngoài nước đầu tư sản xuất phần mềm và kinh doanh các dịch vụ CNTT.

3. Nhiệm vụ

- Tổ chức quản lý khai thác có hiệu những tòa nhà, cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin được thành phố giao cho Trung tâm quản lý nhằm phục vụ cho phát triển Công nghiệp phần mềm;

- Tổ chức thu hút, mời gọi các nhà đầu tư và các doanh nghiệp đến đầu tư hoặc thuê mặt bằng, văn phòng làm việc tại những tòa nhà, cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin được giao cho Trung tâm quản lý;

- Trực tiếp thực hiện hoặc ủy thác cho các đơn vị khác thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở hạ tầng, công trình xây dựng được giao cho Trung tâm quản lý;

- Ký kết các hợp đồng cho thuê mặt bằng, cho thuê văn phòng cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu thuê tại những tòa nhà, thực hiện các dịch vụ thông tin về Internet, cho thuê và khai thác cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin được thành phố giao cho Trung tâm quản lý;

- Bảo đảm vệ sinh môi trường, phối hợp với chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự tại những tòa nhà, đảm bảo hạ tầng an ninh mạng, viễn thông và các thiết bị Công nghệ thông tin được hoạt đông thông suốt;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao.

4. Thông tin lãnh đạo:

* Ông Lê Sơn Phong

 : Giám đốc

- Điện thoại văn phòng

: (84-236) 3888 413

- Điện thoại di động

: 0905 717 550

- Email

: phongls@danang.gov.vn

* Bà Nguyễn Thị Huyền Thu

 : Phó Giám đốc

- Điện thoại văn phòng

: (84-236) 3888 666

- Điện thoại di động

: 0949 545 555

- Email

: thunth1@danang.gov.vn

* Ông Phạm Thế Nhân

: Phó Giám đốc

- Điện thoại văn phòng

: (84-236) 3888 510

- Điện thoại di động

: (84-91) 4317 485

- E-mail

: nhanpt7@danang.gov.vn

 

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin khác

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn