Đơn vị trực thuộc Đơn vị trực thuộc

 

Lượt truy cập: 17168776

Trung tâm CNTT-TT

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG ĐÀ NẴNG

1. Giới thiệu:

Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông Đà Nẵng, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, được thành lập theo Quyết định số 3915/2006/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

- Tên gọi tắt:  Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông Đà Nẵng.

- Tên giao dịch quốc tế: Danang Information – Communication Technology Center.

- Viết tắt là:  DNICT

- Địa chỉ liên hệ: 15 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236 384 09 09

- Website: www.dnict.vn

- Email: dnict@danang.gov.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ:

- Tư vấn, đào tạo, hỗ trợ các cơ quan, tổ chức trong việc quản lý, khai thác và ứng dụng có hiệu quả cơ sở kỹ thuật hạ tầng về Công nghệ thông tin - Truyền thông;

- Nghiên cứu, triển khai các giải pháp an toàn, an ninh thông tin trên mạng, bảo dưỡng mạng thông tin nội bộ;

- Ứng cứu, xử lý, khắc phục những sự cố máy tính;

- Tổ chức các sự kiện thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin - Truyền thông, tạo ra các kênh hỗ trợ cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào lĩnh vực Công nghệ thông tin - Truyền thông;

- Thực hiện các liên kết trong nước và quốc tế trong lĩnh vực Công nghệ thông tin - Truyền thông;

- Quy hoạch, thiết kế, thi công các hệ thống/công trình thuộc hạ tầng Công nghệ thông tin - Truyền thông;

- Xuất bản các ấn phẩm, bản tin về Công nghệ thông tin - Truyền thông;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao.

3. Tổ chức bộ máy:

- Phòng Kế hoạch- Quản trị

- Phòng Đào tạo

- Phòng Công nghệ - Tư vấn

- Phòng Phát triển phần mềm

4. Thông tin lãnh đạo

* Ông Nguyễn Hữu Hải

: Giám đốc

- Điện thoại văn phòng

: (84-236) 3708 999

- Điện thoại di động

: (84-91) 4034883

- E-mail

: hainh1@danang.gov.vn

* Ông Phạm Văn Tính

: Phó Giám đốc

- Điện thoại văn phòng

: (84-236) 3888 855

- Điện thoại di động

:

- E-mail

: tinhpv@danang.gov.vn

* Ông Đỗ Anh Tuấn

: Phó Giám đốc

- Điện thoại văn phòng

: (84-236) 3888 866

- Điện thoại di động

: (84-91) 9148 557

- E-mail

: tuanda1@danang.gov.vn

 

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin khác

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn