Đơn vị trực thuộc Đơn vị trực thuộc

 

Lượt truy cập: 16815270

BQL DA CNTT-TT

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THỒNG

 1. Giới thiệu:

Ban Quản lý dự án phát triển công nghệ thông tin và truyền thông thành phố Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, được thành lập theo Quyết định số 174/2005/QĐ-UBND ngày 08/12/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng.

- Tên gọi tắt: Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin và truyền thông.

- Tên giao dịch quốc tế: Danang PIU

- Địa chỉ liên hệ: 15A Quang Trung, Tp. Đà Nẵng

- Điện thoại: (84-236) 840 689

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Giúp Giám đốc Sở tổ chức triển khai, quản lý điều hành Dự án phát triển CNTT và TT thành phố Đà Nẵng do ngân hàng thế giới tài trợ (2006-2010). Ban Quản lý Dự án hoạt động theo các qui định hiện hành của Nhà nước và qui định có liên quan của ngân hàng thế giới dành cho các dự án ODA.

3. Thông tin lãnh đạo:

* Ông Phạm Kim Sơn

: Giám đốc

- Điện thoại văn phòng

: (84-236) 3840 777

- Điện thoại di động

: (84-91) 3421 224

- Email

: sonpk@danang.gov.vn

* Ông Trần Văn Dũng

: Phó Giám đốc

- Điện thoại văn phòng

: (84-236) 3840 689

- Fax

: (84-236) 3840 859

- Điện thoại di động

: (84-90) 5123 323

- Email

: dungtv1@danang.gov.vn

 

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin khác

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn