Dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ công trực tuyến

THỦ TỤC CHUYỂN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THÀNH CHI NHÁNH HOẶC CHUYỂN CHI NHÁNH THÀNH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ, XUẤT BẢN THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG KHÁC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(MỨC ĐỘ 3)

 1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định và thực hiện chuyển đổi thành văn bản điện tử (dạng pdf) hoặc file kê khai có đính kèm chữ ký số.

Bước 2: Truy cập vào trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ: http://tttt.danang.gov.vn, vào mục Thủ tục đổi tên Chi nhánh thành Văn phòng đại diện, kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu, đính kèm các văn bản pdf của hồ sơ ở nút Browse, (tên file đính kèm hiện dưới chữ Browse là đã đính kèm xong) khi hoàn tất việc kê khai và đính kèm các văn bản, ấn nút Gửi hồ sơ. Việc gửi hồ sơ thành công sẽ được thông báo và được cấp một Mã số biên nhận trên web đồng thời thông báo và Mã số cũng được gửi về địa chỉ thư điện tử của tổ chức.

Bước 2: Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ trong hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thẩm định và trình UBND thành phố phê duyệt. Sau khi có thông báo về kết quả của thành phố, Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông gửi thông báo kết quả đến địa chỉ thư điện tử của tổ chức. Đại diện tổ chức đến nộp bản chính hồ sơ (bản giấy) tại Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông. Chuyên viên Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận và đối chiếu, nếu hồ sơ hợp pháp, đúng và đầy đủ như đã gửi trên Website, chuyên viên mang hồ sơ gốc và Tờ trình của Sở Thông tin và Truyền thông nộp trực tiếp cho Văn phòng UBND thành phố để nhận Quyết định về giao cho đại diện tổ chức.

+ Trường hợp hồ không đầy đủ hoặc không đạt yêu cầu: Bộ phận một cửa sẽ gửi thông báo từ chối chấp nhận hồ sơ trên địa chỉ thư điện tử đồng thời hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ. Khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tổ chức thực hiện việc gửi lại như ở trên.

Lưu ý: Mọi vướng mắc, tổ chức có thể liên hệ địa chỉ thư điện tử motcua-stttt@danang.gov.vn; điện thoại: 05113.840.123; fax: 05113.840.124 để được hướng dẫn thêm.

 1. Cách thức thực hiện

Tổ chức nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến thông qua trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở thông tin và truyền Thông.

 1. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 •  Thành phần hồ sơ:

+  Công văn của tổ chức đề nghị thay đổi quyết định cho phép đặt chi nhánh (hoặc văn phòng đại diện).

+  Quyết định chuyển chi nhánh thành văn phòng đại diện (hoặc ngược lại) của tổ chức;

 

 -  Số lượng hồ sơ: 02 bộ

 1. Thời hạn giải quyết: 06 (sáu) ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ, cụ thể như sau:

-  Đối với hồ sơ đầy đủ và đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thẩm định, trình đề nghị UBND thành phố phê duyệt và ban hành Quyết định cho phép tổ chức chuyển chi nhánh thành văn phòng đại diện (hoặc ngược lại) trong thời gian 6 ngày làm việc.

-  Đối với hồ sơ không đầy đủ hoặc không đạt yêu cầu: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung. Hồ sơ xem như được trả lại. Tổ chức hoàn thiện lại hồ sơ và thực hiện thủ tục lại từ đầu.

- Trường hợp UBND Thành phố không phê duyệt hồ sơ: Khi nhận thông báo không chấp thuận việc cho phép chuyển chi nhánh thành văn phòng đại diện (hoặc ngược lại) của UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thông báo cho tổ chức biết trên thư điện tử.

 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
 2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  UBND thành phố Đà Nẵng.

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.

 1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

          Quyết định đồng ý đổi chi nhánh thành văn phòng đại diện (hoặc ngược lại)

 1. Lệ phí: Không
 1. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không
 2. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
 3. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định 54/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng Quy định về quản lý nhà nước đối với CHI NHÁNH, Văn phòng đại diện của các tổ chức thuộc Trung ương và địa phương khác đặt tại thành phố Đà Nẵng;

- Quyết định 18/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2010 về việc sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý nhà nước đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của các tổ chức thuộc Trung ương và địa phương khác đặt tại thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 54/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng.

* Để nộp hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ công của Sở Thông tin và Truyền thông, vui lòng click vào liên kết bên dưới và xem mục Hướng dẫn để nộp hồ sơ.

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 37/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2017

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thu Phương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0236.3840123 Fax 84.0236.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn