Dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ công trực tuyến

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC TRIỂN LÃM, HỘI CHỢ XUẤT BẢN PHẨM
(MỨC ĐỘ 4)
 

 1. Trình tự thực hiện

         Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định và thực hiện chuyển đổi sang văn bản điện tử (dạng pdf) hoặc file kê khai có đính kèm chữ ký số;

         Bước 2: Truy cập vào trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ: http://tttt.danang.gov.vn, vào mục Cấp phép triển lãm hội chợ xuất bản phẩm, kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu, đính kèm các văn bản của hồ sơ ở nút Browse, (tên file đính kèm hiện dưới chữ Browse là đã đính kèm xong) khi hoàn tất việc kê khai và đính kèm các văn bản, ấn nút Gửi hồ sơ. Việc gửi hồ sơ thành công sẽ được thông báo ngay trên trang thông tin điện tử, đồng thời hệ thống sẽ tự động gửi Mã số truy cập tình trạng hồ sơ về địa chỉ thư điện tử của cá nhân, tổ chức;

         Bước 3: Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ trong hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thẩm định và cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm. Giấy phép được gửi về địa chỉ thư điện tử của tổ chức, cá nhân và có giá trị pháp lý như bản chính (tổ chức, cá nhân có thể liên hệ với Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông để nhận bản giấy giấy phép);

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đạt yêu cầu: Bộ phận Một cửa sẽ gửi thông báo từ chối chấp nhận hồ sơ trên địa chỉ thư điện tử đồng thời hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ. Khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tổ chức, cá nhân thực hiện việc gửi lại như ở trên.

      Lưu ý: Mọi vướng mắc, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ địa chỉ thư điện tử motcua-stttt@danang.gov.vn; điện thoại: 05113.840.123; fax: 05113.840.124 để được hướng dẫn thêm.

 1. Cách thức thực hiện

          Tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả bằng hình thức trực tuyến thông qua trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông và địa chỉ thư điện tử của tổ chức đã đăng ký trong hồ sơ.

 1. Thành phần, số lượng hồ sơ

          - Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin cấp phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm (mẫu BCXB 07);

+ Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm;

+ Danh mục các đơn vị tham gia tổ chức.

          - Số lượng hồ sơ:  01  (bộ).

 1. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, cụ thể:

          - Trường hợp hồ sơ đầy đủ và đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thẩm định và cấp giấy phép sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ;

          - Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đạt yêu cầu: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung. Hồ sơ xem như được trả lại. Tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ và thực hiện thủ tục lại từ đầu.

 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
 2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng;

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.

 1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm.
 2. Lệ phí: không
 3. Tên mẫu đơn tờ khai

          Đơn xin cấp phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm (Mẫu BCXB 07).

 1. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không.
 2. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

          - Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội;

          - Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản;

          - Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản;

          - Thông tư số 02/2010/TTHC-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 và nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm2009;

          - Thông tư 22/2010/TT-BTTTT ngày 6 tháng 10 năm 2010 về Quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09 tháng 7 năm 2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

          - Thông tư số 12/2011/TT-BTTTT ngày 27 tháng 5 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông  về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số Quy định của Thông tư số 02/2010/TT- BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010.

* Để nộp hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ công của Sở Thông tin và Truyền thông, vui lòng click vào liên kết bên dưới và xem mục Hướng dẫn để nộp hồ sơ.

 

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 37/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2017

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thu Phương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0236.3840123 Fax 84.0236.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn