Dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ công trực tuyến

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM KHÔNG KINH DOANH
(MỨC ĐỘ 3)

 1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định và thực hiện chuyển đổi thành văn bản điện tử (dạng pdf) hoặc file kê khai có đính kèm chữ ký số.

Bước 2: Truy cập vào trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ http://tttt.danang.gov.vn, vào mục Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu, đính kèm các văn bản pdf của hồ sơ ở nút Browse, (tên file đính kèm hiện dưới chữ Browse là đã đính kèm xong) khi hoàn tất việc kê khai và đính kèm các văn bản, ấn nút Gửi hồ sơ. Việc gửi hồ sơ thành công sẽ được thông báo ngay trên trang thông tin điện tử, đồng thời hệ thống sẽ tự động gửi Mã số truy cập tình trạng hồ sơ về địa chỉ thư điện tử của tổ chức.

Bước 3: Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và tính đầy đủ của các giấy tờ trong hồ sơ.

+Trường hợp hồ sơ đầy đủ và đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thẩm định và cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh. Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông gửi thông báo cấp Giấy phép nhập khẩu xuất trên địa chỉ thư điện tử của tổ chức. Đại diện tổ chức đến nộp hồ sơ (bản giấy) và lệ phí để nhận Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đạt yêu cầu: Bộ phận một cửa sẽ gửi thông báo từ chối chấp nhận hồ sơ trên địa chỉ thư điện tử đồng thời hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ. Khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tổ chức thực hiện việc gửi lại như ở trên.

Lưu ý: Mọi vướng mắc, tổ chức có thể liên hệ địa chỉ thư điện tử motcua-stttt@danang.gov.vn; điện thoại: 05113.840.123; fax: 05113.840.124 để được hướng dẫn thêm;

 1. Cách thức thực hiện

          Tổ chức nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến thông qua trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở thông tin và truyền Thông.

 

 1. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (Mẫu BCXB 05A).

+ 03 Danh mục xuất bản phẩm (XBP) xin nhập khẩu (Mẫu BCXB 05B).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 1. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cụ thể:

         - Trường hợp hồ sơ đầy đủ và đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thẩm định và cấp giấy phép sau 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ;

         - Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đạt yêu cầu: Sau 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung. Hồ sơ xem như được trả lại. Tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ và thực hiện thủ tục lại từ đầu.

 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
 2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.
 1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.
 2. Lệ phí

Thực hiện theo Quyết định số 68/2006/QĐ-BTC ngày 06  tháng  12  năm 2006 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung và lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm.

 1. Tên mẫu đơn, tờ khai

          - Đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (Mẫu BCXB 05A).

          - 03 Danh mục xuất bản phẩm (XBP) không kinh doanh xin nhập khẩu (Mẫu BCXB 05B).

 1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 • Đơn vị chủ quản, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về nội dung của xuất bản phẩm nhập khẩu;
 • Trường hợp phát hiện những xuất bản phẩm có dấu hiệu vi phạm điều 10 Luật xuất bản:

+ Sở Thông tin và Truyền thông sẽ cấp phép nhập khẩu với số lượng xuất bản phẩm tối thiểu đủ để thẩm định nội dung và yêu cầu tổ chức, cá nhân nhập khẩu nộp xuất bản phẩm để thẩm định.

+ Thời gian thẩm định đối với từng xuất bản phẩm không quá 09 ngày làm việc, kể từ ngày hội đồng thẩm định được thành lập;

+ Kết quả thẩm định được lập thành văn bản, trong đó xác định rõ nội dung xuất bản phẩm có hoặc không vi phạm quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

 1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

- Quyết định số 68/2006/QĐ-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung và lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm.

* Để nộp hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ công của Sở Thông tin và Truyền thông, vui lòng click vào liên kết bên dưới và xem mục Hướng dẫn để nộp hồ sơ.

 

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 37/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2017

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thu Phương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0236.3840123 Fax 84.0236.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn