Dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ công trực tuyến

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHẤP THUẬN TỔ CHỨC HỌP BÁO
(MỨC ĐỘ 4)

 1. Trình tự thực hiện

          Bước 1: Tổ chức/cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định, thực hiện chuyển đổi sang văn bản điện tử (dạng pdf) hoặc file kê khai có đính kèm chữ ký số;

          Bước 2: Truy cập vào trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ: http://tttt.danang.gov.vn, vào mục Cấp giấy chấp thuận họp báo, kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu, đính kèm các văn bản của hồ sơ ở nút Browse, (tên file đính kèm hiện dưới chữ Browse là đã đính kèm xong) khi hoàn tất việc kê khai và đính kèm các văn bản, ấn nút gửi hồ sơ. Việc gửi hồ sơ thành công sẽ được thông báo ngay trên trang thông tin điện tử, đồng thời hệ thống sẽ tự động gửi Mã số truy cập tình trạng hồ sơ về địa chỉ thư điện tử của tổ chức/cá nhân;

         Bước 3: Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ trong hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thẩm định và cấp Giấy phép chấp thuận tổ chức họp báo. Giấy phép được gửi về địa chỉ thư điện tử của tổ chức/cá nhân và có giá trị pháp lý như bản chính (tổ chức/cá nhân có thể liên hệ với Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông để nhận Giấy phép chính);

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ: Bộ phận Một cửa sẽ gửi thông báo từ chối chấp nhận hồ sơ trên địa chỉ thư điện tử đồng thời hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ. Khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tổ chức thực hiện việc gửi lại như ở trên.

Lưu ý: Mọi vướng mắc, tổ chức có thể liên hệ địa chỉ thư điện tử motcua-stttt@danang.gov.vn; điện thoại: 05113.840.123; fax: 05113.840.124 để được hướng dẫn thêm.

 1. Cách thức thực hiện

Tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả bằng hình thức trực tuyến thông qua trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông và địa chỉ thư điện tử của tổ chức đã đăng ký trong hồ sơ.

 1. Thành phần, số lượng hồ sơ

          - Thành phần hồ sơ:

             + Đơn xin phép tổ chức họp báo (Mẫu BCXB 11);

             + Giấy chứng nhận tư cách pháp nhân;

             + Văn bản uỷ quyền (đối với doanh nghiệp được các cơ quan, tổ chức uỷ quyền tổ chức họp báo).

          - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 1. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ.
 2. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
 3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng;

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.

 1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chấp thuận họp báo.
 2. Lệ phí: Không
 3. Tên mẫu đơn, tờ khai:

      Đơn xin phép tổ chức họp báo (Mẫu BCXB 11).

 1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

          - Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng chậm nhất là 24 giờ trước khi họp báo;

          - Việc họp báo chỉ được tổ chức khi cơ quan quản lý nhà nước về báo chí đồng ý bằng văn bản trong thời hạn chậm nhất là sáu (6) tiếng đồng hồ trước khi họp báo;

          - Nghiêm cấm họp báo có nội dung vi phạm quy định tại Điều 10 của Luật báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí.

 1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính     

          - Luật Báo chí số 29-LCT/HDNN8 ngày 28 tháng 12 năm 1989;

          - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

          - Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí.

* Để nộp hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ công của Sở Thông tin và Truyền thông, vui lòng click vào liên kết bên dưới và xem mục Hướng dẫn để nộp hồ sơ.

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 37/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2017

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thu Phương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0236.3840123 Fax 84.0236.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn