Dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ công trực tuyến

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ VÀNG MÃ ĐỂ IN
(MỨC ĐỘ 3)
 

 1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định và thực hiện chuyển đổi thành văn bản điện tử (dạng pdf) hoặc file kê khai có đính kèm chữ ký số.

Bước 2: Truy cập vào trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ: http://tttt.danang.gov.vn, vào mục Cấp giấy chứng nhận đăng ký vàng mã để in, kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu, đính kèm các văn bản của hồ sơ ở nút Browse, (tên file đính kèm hiện dưới chữ Browse là đã đính kèm xong) khi hoàn tất việc kê khai và đính kèm các văn bản, ấn nút Gửi hồ sơ. Việc gửi hồ sơ thành công sẽ được thông báo ngay trên trang thông tin điện tử, đồng thời hệ thống sẽ tự động gửi Mã số truy cập tình trạng hồ sơ về địa chỉ thư điện tử của tổ chức;

Bước 2: Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và tính đầy đủ của các giấy tờ trong hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký vàng mã để in. Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông gửi thông báo cấp Giấy chứng nhận trên địa chỉ thư điện tử của tổ chức. Đại diện tổ chức đến nộp hồ sơ (bản giấy) và nhận Giấy chứng nhận trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông;

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đạt yêu cầu: Bộ phận một cửa sẽ gửi thông báo (trên địa chỉ mail đã đăng ký) từ chối chấp nhận hồ sơ trên địa chỉ thư điện tử đồng thời hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ. Khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tổ chức thực hiện việc gửi lại như ở trên;

Lưu ý: Mọi vướng mắc, tổ chức có thể liên hệ địa chỉ thư điện tử motcua-stttt@danang.gov.vn; điện thoại: 05113.840.123; fax: 05113.840.124 để được hướng dẫn thêm;

 1. Cách thức thực hiện:

          Tổ chức nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến thông qua trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở thông tin và Truyền Thông.

 1. Thành phần, số lượng hồ sơ
 •  Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận vàng mã để in (Mẫu BCXB 10)

+ Bản sao Giấy phép hoạt động in hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về in.

+ 01 bảng mẫu vàng mã (dưới dạng file ảnh có màu).

 • Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)
 1. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, cụ thể:

          -  Đối với hồ sơ đầy đủ và đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ cấp Giấy xác nhận vàng mã để in sau 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ;

-  Đối với hồ sơ không đầy đủ hoặc không đạt yêu cầu:  Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung. Hồ sơ xem như được trả lại. Tổ chức hoàn thiện lại hồ sơ và thực hiện thủ tục lại từ đầu;

 1.  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
 2.  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng;
 •  Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng;
 1.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký vàng mã để in;
 2.  Lệ phí: Không;
 3. Tên mẫu đơn tờ khai:

      Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận vàng mã để in (Mẫu BCXB 10);

 1. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính:

- Việc in vàng mã phải đảm bảo không vi phạm các quy định về quảng cáo và các quy định pháp luật có liên quan;

- Việc in sản phẩm vàng mã không được sử dụng nội dung, hình ảnh, họa tiết, màu sắc của tiền Việt Nam và nước ngoài;

- Kích thước sản phẩm vàng mã (tiền mã) phải lớn hơn hoặc nhỏ hơn tiền Việt Nam, tiền nước ngoài từ 3cm trở lên mỗi chiều và chỉ in một màu, một mặt.

 1.  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 • Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;
 • Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm;
 • Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ quy định về điêù kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;
 • Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09 tháng 7 năm 2008 của Bộ Thông tin Truyền thông hướng dẫn Nghị định số 105/2007/NĐ-CP  ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm;
 • Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;
 • Thông tư 22/2010/TT-BTTTT ngày 6 tháng 10 năm 2010 về Quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09 tháng 7 năm 2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

* Để nộp hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ công của Sở Thông tin và Truyền thông, vui lòng click vào liên kết bên dưới và xem mục Hướng dẫn để nộp hồ sơ.

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 37/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2017

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thu Phương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0236.3840123 Fax 84.0236.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn