Dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ công trực tuyến

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẠN ĐĂNG KÝ MÁY PHOTOCOPY MÀU
(MỨC ĐỘ 3)

a) Trình tự thực hiện

         Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định và thực hiện chuyển đổi sang văn bản điện tử (dạng pdf);

         Bước 2: Truy cập Hệ thống Một cửa điện tử tập trung tại địa chỉ http://egov.danang.gov.vn hoặc Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ http://www.tttt.danang.gov.vn để nộp hồ sơ trực tuyến.

         Bước 3: Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ trong hồ sơ.

        + Trường hợp hồ sơ đầy đủ và đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký máy photocopy màu. Bộ phận Một cửa Sở Thông tin và Truyền thông gửi Thông báo đồng ý cấp Giấy chứng nhận đăng ký máy photocoppy màu trên địa chỉ thư điện tử. Đại diện tổ chức đến nộp hồ sơ (bản giấy) và nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông theo thời gian ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

        + Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đạt yêu cầu: Bộ phận Một cửa sẽ gửi thông báo từ chối chấp nhận hồ sơ trên địa chỉ thư điện tử tổ chức đăng ký, đồng thời hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ. Khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tổ chức thực hiện việc gửi lại như ở trên.

        Lưu ý: Mọi vướng mắc, tổ chức có thể liên hệ địa chỉ thư điện tử mottcua-stttt@danang.gov.vn; fax: 05113.840.124; điện thoại: 05113.881.888, hoặc số tắt 1022 để được hướng dẫn thêm.

b) Cách thức thực hiện

          Tổ chức nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Hành chính thành phố, địa chỉ: 03 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

           + Đơn đăng ký sử dụng máy theo mẫu quy định (mẫu BCXB 10)

           + Bản sao có bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực nếu gửi bằng đường bưu chính, chuyển phát giấy phép nhập khẩu máy do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp; giấy tờ đảm bảo tư cách pháp nhân của cơ quan, tổ chức đăng ký sử dụng máy; hợp đồng và hóa đơn mua máy hoặc chứng từ thuê mua máy;

           + Đơn đề nghị chuyển nhượng (đối với máy đã đăng ký sử dụng) có xác nhận của Sở Thông tin và Truyền thông nơi đã đăng ký máy đó

- Số lượng hồ sơ: 01  (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, cụ thể:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký máy photocoppy màu sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ;

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đạt yêu cầu: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, cơ quan, đơn vị phải nộp lại hồ sơ. Sau thời gian này, nếu cơ quan, tổ chức, chưa nộp lại hồ sơ bổ sung, xem như tự ý chấm dứt việc thực hiện thủ tục, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra văn bản trả lại hồ sơ. Cơ quan, tổ chức có thể xin gia hạn thời gian để sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhưng thời gian gia hạn không quá 05 ngày làm việc.

- Sau 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đã sửa đổi, bổ sung, Sở Thông tin và Truyền thông cấp Giấy chứng nhận hoặc ra văn bản trả hồ sơ nếu hồ sơ vẫn chưa đạt yêu cầu.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký máy photocoppy màu.

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn tờ khai

         Đơn đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (Mẫu BCXB 10).

k) Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định về hoạt động in.

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định về hoạt động in

* Để nộp hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ công của Sở Thông tin và Truyền thông, vui lòng click vào liên kết bên dưới và xem mục Hướng dẫn để nộp hồ sơ.

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 37/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2017

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thu Phương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0236.3840123 Fax 84.0236.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn