Lượt truy cập: 16717094

Biểu mẫu điện tử Biểu mẫu điện tử

Tiêu đề Ngày xuất bản
Phiếu thu thập thông tin các đơn vị đào tạo Công nghệ thông tin và truyền thông tại thành phố Đà Nẵng (Kèm theo Công văn số 558/STTTT-CNTT ngày 03/6/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng) 05/06/2014
Phiếu thu thập thông tin các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Kèm theo Công văn số 559/STTTT-CNTT ngày 03/6/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng) 05/06/2014
Mẫu số 03 - Danh sách đề nghị cấp Chứng thư số (ban hành kèm theo Quyết định số 8745/QD-UBND ngày 13/12/2013 của UBND Thành phố Đà Nẵng) 16/12/2013
Mẫu số 04 - Danh sách đề nghị cấp Chứng thư số cho cơ quan, đơn vị (ban hành kèm theo Quyết định số 8745/QD-UBND ngày 13/12/2013 của UBND Thành phố Đà Nẵng) 16/12/2013
Mẫu số 05 - Biên bản giao nhận Chứng thư số chuyên dùng (ban hành kèm theo Quyết định số 8745/QD-UBND ngày 13/12/2013 của UBND Thành phố Đà Nẵng) 16/12/2013
Mẫu số 06 - Danh sách đề nghị thời điểm có hiệu lực của Chứng thư số chuyên dùng (ban hành kèm theo Quyết định số 8745/QD-UBND ngày 13/12/2013 của UBND Thành phố Đà Nẵng) 16/12/2013
Mẫu số 07 - Giấy đề nghị thu hồi Chứng thư số chuyên dùng (ban hành kèm theo Quyết định số 8745/QD-UBND ngày 13/12/2013 của UBND Thành phố Đà Nẵng) 16/12/2013
Mẫu biểu cung cấp số liệu đánh giá, xếp hạng tình hình ứng dụng CNTT các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Thành phố Đà Nẵng năm 2013 30/10/2013
Mẫu BCXB 14 – Tờ khai đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài từ vệ tinh (Ban hành kèm theo Quyết định số 7254/QĐ-UBND ngày 19/10/2013) 26/10/2013
Mẫu BCXB 13 – Tờ khai đăng ký trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet (Ban hành kèm theo Quyết định số 7254/QĐ-UBND ngày 19/10/2013) 26/10/2013
Mẫu BCXB 12B – Bảng tổng hợp đội ngũ phóng viên, biên tập viên (Ban hành kèm theo Quyết định số 7254/QĐ-UBND ngày 19/10/2013) 26/10/2013
Mẫu BCXB 12A – Bản khai đăng ký cấp thẻ nhà báo (Ban hành kèm theo Quyết định số 7254/QĐ-UBND ngày 19/10/2013) 26/10/2013
Mẫu BCXB 11 – Đơn xin phép tổ chức họp báo (Ban hành kèm theo Quyết định số 7254/QĐ-UBND ngày 19/10/2013) 26/10/2013
Mẫu BCXB 10 – Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận vàng mã để in (Ban hành kèm theo Quyết định số 7254/QĐ-UBND ngày 19/10/2013) 26/10/2013
Mẫu BCXB 09 – Đơn đề nghị cấp giáy chứng nhận đăng ký máy photocopy màu 26/10/2013
Mẫu BCXB 08 – Đơn xin cấp giấy phép hoạt động in (Ban hành kèm theo Quyết định số 7254/QĐ-UBND ngày 19/10/2013) 26/10/2013
Mẫu BCXB 07 – Đơn xin phép tổ chức triển lãm hội chợ xuất bản phẩm (Ban hành kèm theo Quyết định số 7254/QĐ-UBND ngày 19/10/2013) 26/10/2013
Mẫu BCXB 06 – Đơn xin cấp phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (Ban hành kèm theo Quyết định số 7254/QĐ-UBND ngày 19/10/2013) 26/10/2013
Mẫu BCXB 05B – Danh mục xuất bản phẩm xin nhập khẩu (Ban hành kèm theo Quyết định số 7254/QĐ-UBND ngày 19/10/2013) 26/10/2013
Mẫu BCXB 05A – Đơn xin cấp giấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (Ban hành kèm theo Quyết định số 7254/QĐ-UBND ngày 19/10/2013) 26/10/2013
Hiển thị 21 - 40 of 77 kết quả.
Số bài trên trang 20
của 4

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn