Lượt truy cập: 17330237

Biểu mẫu điện tử Biểu mẫu điện tử

Tiêu đề Ngày xuất bản
Danh mục chương trình dự án ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2019 13/02/2019
Khung hướng dẫn triển khai các dự án CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2019 13/02/2019
Tài liệu tham khảo xây dựng CSDL chuyên ngành 09/03/2018
Khung hướng dẫn triển khai các dự án CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2018 29/01/2018
Quy chế Xây dựng,vận hành và khai thác dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng 29/12/2017
Mẫu truyền thông "Đăng ký tài khoản công dân điện tử bằng tin nhắn SMS" 13/09/2017
Khung hướng dẫn triển khai các dự án CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2017 18/01/2017
"Logo, banner tuyên truyền sự kiện APEC 2017" 29/12/2016
Biểu mẫu mới về đăng ký chữ ký số chuyên dùng cho cơ quan, đơn vị do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp 27/09/2016
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ kê khai thuế qua mạng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp 21/09/2016
Biểu mẫu báo cáo 2016, kế hoạch 2017 08/07/2016
Cẩm nang an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức 29/02/2016
Khung hướng dẫn triển khai các dự án CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 23/02/2016
Quy định đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2015 16/02/2016
Mẫu báo cáo kết quả bàn giao chữ ký số chuyên dùng 21/04/2015
Các biểu mẫu đăng ký chữ ký số chuyên dùng (Ban hành kèm theo Quyết định số 9642/QĐ-UBND ký ngày 31/12/2014 ban hành về Quy chế Quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng) 16/04/2015
Khung hướng dẫn lập đề cương và dự toán chi tiết cho các dự án CNTT năm 2015 sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 25/03/2015
Về việc cung cấp số liệu đánh giá ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2014 30/01/2015
Cập nhật thông tin dự án CNTT theo Thông tư 10/2010/TT-BTTTT 16/12/2014
Mẫu báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014, kế hoạch 2015 09/07/2014
Hiển thị 1 - 20 of 79 kết quả.
Số bài trên trang 20
của 4

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn