Lượt truy cập: 16821475

Từ tháng 3/2017, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng giao dịch 100% qua văn bản điện tử

“Kể từ đầu tháng 3/2017, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng sẽ tiếp nhận các văn bản, kiến nghị, những nội dung liên quan đến cấp phép thẩm định, thanh tra… qua hộp thư điện tử của Sở stttt@danang.gov.vn và các địa chỉ Phòng chuyên môn, được giới thiệu chi tiết (kèm theo công văn)”. Đó là nội dung chính của công văn số 231/STTTT-VP của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng về “Đề nghị doanh nghiệp tăng cường trao đổi thông tin qua thư điện tử”.

Tại công văn số 231/STTTT-VP, đối với các doanh nghiệp, tổ chức, chưa đăng ký thực hiện chữ ký số, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đã đề nghị "cần khẩn trương đăng ký thực hiện để sớm hoàn thành tiến trình giao dịch điện tử trên toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng".

Ảnh minh họa, nguồn: Viettel.


Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, công dân có nhu cầu; tránh việc phải đi lại, tiếp xúc  trực tiếp; tận dụng ưu thế về hạ tầng, nguồn nhân lực có kiến thức tốt về công nghệ thông tin (nhất là các doanh nghiệp Ngành Thông  tin và Truyền  thông); đồng  thời, tăng  cường sử dụng văn bản điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012; Nghị quyết số 36a/NQ-CP, ngày  14/10/2015 của Chính phủ; Sở Thông  tin và Truyền thông  Đà Nẵng – qua công văn số 231/STTTT-VP - đã chính thức đề nghị các doanh nghiệp thực hiện đăng ký địa chỉ email giao dịch của đơn vị mình (có mẫu đính kèm) vả gửi về Sở.

Bên cạnh đó, bắt đầu tháng 3/2017, sẽ thực hiện trao đổi thông tin (gửi văn bản, báo cáo và các thông tin) có liên quan đến công tác Thanh tra; Thông tin - Báo chí - Xuất bản; Bưu chính Viễn thông, Công nghệ thông tin…(những lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông) giữa các tổ chức, cá nhân đối với Sở cũng đều được trao đổi qua hộp thư điện tử của Phòng chuyên môn liên quan (có danh sách chi tiết đính kèm); đồng  thời  gửi đến hộp thư điện tử của  Sở  Thông  tin  và  Truyền  thông: stttt@danang.gov.vn;  bộ phận văn thư sẽ thực hiện ghi vào sổ văn  bản đến (như thông thường), chuyển cho bộ phận có trách nhiệm, có liên quan xử lý.
 

Mẫu đăng ký địa chỉ email giao dịch (trên) và danh sách chi tiết các Phòng chuyên môn, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của Sở (tiếp theo).


Đối với các hồ sơ đề nghị thẩm định dự án đầu tư về công nghệ thông tin và truyền thông sử dụng vốn ngân sách nhà nước; hồ sơ thẩm định di dời cáp thông  tin…  (chưa  hình  thành thủ  tục hành chính,  hiện được gửi đến Sở  qua đường văn thư và chưa qua bộ phận 1 cửa): Sở cũng đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện gửi hồ sơ điện tử (bản PDF) đến bàn giao dịch 1 cửa của Sở (như quy trình) nhưng không cần đến trực tiếp (dể gửi) mà qua địa chỉ thư điện tử: motcua-stttt@danang.gov.vn.

Sở cũng sẽ (xin phép) không nhận hồ sơ giấy từ tháng 3/2017 này. 

Việc tiếp nhận, bổ sung hồ sơ, xử lý và trả kết quả xử lý hồ sơ cũng sẽ được thực hiện trên môi trường điện tử thông qua địa chỉ mail của doanh nghiệp và địa chỉ email bộ phận 1 cửa của Sở.

Kết quả thẩm định hồ sơ là văn bản điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng với chữ ký số có giá trị pháp lý như văn bản giấy.  

Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng chữ ký số để ký trên các văn bản, bản vẽ kỹ  thuật, các  tài  liệu,… gửi đến Sở. Đối với các doanh nghiệp chưa thực hiện chữ ký số, văn bản được scan gửi dưới dạng  file PDF  (có đóng dấu và chữ ký của lãnh đạo doanh nghiệp).
 

Hiện nay có nhiều Nhà cung cấp chứng thực chữ ký số được cơ quan có thẩm quyền cho phép cung ứng dịch vụ theo nhu cầu (ảnh trên) và ngày càng ngày càng có nhiều doanh nghiệp dùng chữ ký số để thực hiện các thủ tục liên quan đến nộp thuế điện tử cũng như thủ tục hải quan, hoặc giao dịch thương vụ quốc tế (tiếp theo) - Ảnh minh họa, nguồn: Viettel.
 


Được biết, vấn đề tăng cường giao dịch điện tử giữa Sở Thông tin - Truyền thông và các doanh nghiệp, tổ chức trong Ngành (kể cả ngoài Ngành) cũng được Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng lưu ý (tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng ngày 20/1/2017).

Và nội dung trên đây cũng là một trong những yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là đẩy mạnh ứng công nghệ thông tin vào nhiệm vụ ưu tiên: Cải cách hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng.
 

Thanh Liêm thực hiện

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin khác

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn