Lượt truy cập: 17281961

Triển khai áp dụng Quy chế bảo đảm an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ cơ quan chuyên trách về an toàn thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng vừa có công văn số 2657/STTTT-CNTT về việc triển khai Quy chế An toàn thông tin (mới) của UBND TP, gởi đến Văn phòng HĐND, UBND TP; Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, phường, xã; Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP và các cơ quan Trung ương trên địa bàn.

Trước đó, ngày 14/9/2018, UBND TP đã có Quyết định số 4159/QĐ-UBND ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong lĩnh vực ứng dụng CNTT trên địa bàn TP Đà Nẵng (thay thế Quyết định số 9976/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của UBND TP).

Trên cơ sở đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai áp dụng Quy chế trong công tác bảo đảm an toàn thông tin tại cơ quan, đơn vị mình và thực hiện nhiệm vụ quy định trong Quy chế, đặc biệt quan tâm, ưu tiên:

Tổ chức quán triệt, hướng dẫn cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của toàn cơ quan, đơn vị (cả đơn vị trực thuộc) biết, thực hiện nhiệm vụ, quy định của người dùng cuối;

Giao cán bộ chuyên trách CNTT chịu trách nhiệm tham mưu và triển khai Quy chế tại cơ quan, đơn vị.

Triển khai áp dụng các quy định bảo đảm an toàn thông tin tại Quy chế trong quá trình thiết kế, xây dựng, nghiệm thu, vận hành, nâng cấp hệ thống thông tin, thuê dịch vụ, bảo hành, bảo trì hệ thống, kiểm tra, đánh giá rủi ro, xử lý sự cố an toàn thông tin tại cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên giám sát, kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin sự cố, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xử lý để bảo đảm an toàn cho Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố.

Quyết định số 4159/QĐ-UBND ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong lĩnh vực ứng dụng CNTT trên địa bàn TP Đà Nẵng.

An Bình

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin khác

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn