Lượt truy cập: 16715517

Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân năm 2016 đối với chất lượng dịch vụ hành chính công do Sở Thông tin và Truyền thông

"Trong năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-STTTT  ngày 01/02/2016 tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân năm 2016 đối với chất lượng dịch vụ hành chính công do Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp thông qua các hình thức:

- Khảo sát trực tuyến: Hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện khảo sát tại địa chỉ www.cchc.danang.gov.vn (theo Kế hoạch số 56/KH-STTTT) và hướng dẫn bổ sung (theo Công văn số 1579/STTTT-VP).

- Khảo sát thông qua Phiếu khảo sát

Sở Thông tin và Truyền thông đã gửi Phiếu khảo sát mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ hành chính công và công chức năm 2016 cho tổ chức, công dân thông qua Bộ phận Một cửa của Sở. Đồng thời, gửi Phiếu khảo sát qua đường bưu điện, nhận phiếu về tại địa chỉ: Tầng 24 Trung tâm hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và qua địa chỉ email của Sở: stttt@danang.gov.vn.

- Khảo sát thông qua việc thu thập ý kiến, thông tin phản ánh của tổ chức, công dân trên chuyên mục "Hỏi – đáp trực tuyến" của Trang thông tin điện tử Sở.

Thời gian khảo sát: Thực hiện thường xuyên trong năm 2016 (từ ngày 15/02/2016 đến ngày  31/12/2016).

Kết quả khảo sát:

- Về khảo sát trực tuyến: Sở Thông tin và Truyền thông đã nhận được 226 lượt đánh giá, 100% ý kiến đều hài lòng với chất lượng dịch vụ hành chính công và công chức một cửa của Sở.

- Về khảo sát trực tiếp: Trong năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã phát hành 100 Phiếu khảo sát trực tiếp, thu về 26 phiếu, kết quả đánh giá như sau:

- Đối với mức độ hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở: 26/26 ý kiến đều hài lòng (trong đó có 12 ý kiến hài lòng, 14 ý kiến rất hài lòng).

- Đối với thái độ giải quyết của công chức tiếp nhận hồ sơ: 26/26 ý kiến đều nhận xét công chức tiếp nhận có thái độ hướng dẫn tận tình, rõ ràng.

- Về đề xuất, kiến nghị của tổ chức, công dân:

+ Có 05/26 ý kiến mong muốn thời gian xử lý nhanh hơn.

+ Có 02/26 ý kiến mong muốn quy trình thủ tục đơn giản hơn.

- Về khảo sát thông qua Trang thông tin điện tử: Trong năm 2016 có 23 ý kiến của công dân trao đổi qua Trang thông tin điện tử của Sở, kết quả không có ý kiến nào phàn nàn hoặc tỏ ra không hài lòng đối với chất lượng dịch vụ hành chính công và công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Thông tin và Truyền thông.

Chi tiết tại Báo cáo đính kèm."

VPS

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin khác

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn