Lượt truy cập: 16690560

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính và quy trình nghiệp vụ

Chiều ngày 27/12/2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị đại biểu cán bộ-công chức-viên chức và người lao động (CBCCVC-NLĐ) toàn Sở năm 2017. Một trong những nội dung thi đua được tập thể nhất trí là “Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý và điều hành”.

Tham dự hội nghị có 150 đại biểu. Thay mặt lãnh đạo Công đoàn Viên chức thành phố, Phó Chủ tịch Nguyễn Đình Trung đã dự, tham gia trả lời thắc mắc của đại biểu và trực tiếp khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong thi đua yêu nước 2017 cũng như tích cực tham gia các hoạt động Công đoàn của năm.
 

 

Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố ông Nguyễn Đình Trung khen thưởng tập thể Công đoàn Trung tâm phát triển hạ tầng CNTT (Trung tâm IID) - đơn vị sự nghiệp tự chủ đầu tiên của Sở.    


Nội dung thi đua do bà Nguyễn Thị Phượng – Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở trình bày được 100% đại biểu dự hội nghi thông qua, có các nội dung và mục tiêu cụ thể:

Xây dựng khối đoàn kết vững mạnh trong cơ quan, đơn vị, tiếp tục nâng cao năng lực quản lý nhà nước chuyên ngành thông tin và truyền thông, hoàn thành 100% chỉ tiêu theo kế hoạch, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ đột xuất do UBND thành phố giao.

Các đơn vị đẩy mạnh khai thác, phát huy tối đa các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của đơn vị, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý và điều hành; phát huy các phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo"; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, giải pháp quản lý đạt hiệu quả và năng suất cao.

Nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các quy định của thành phố và của Sở về kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm và có hiệu quả Quy chế làm việc; chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nhà nước và của thành phố về quản lý tài chính, tài sản công.

Các đợt sinh hoạt chính trị    lớn trong năm của toàn Sở sẽ tập trung vào những nội dung lớn: Tiếp tục triển khai thực hiện  hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng", "Chỉ thị 29-CT/TU gắn với Chỉ thị 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về văn hóa văn minh đô thị". Tiếp tục, triển khai các giải pháp thực hiện chủ trương xây dựng Đà Nẵng theo tiêu chí "4 AN".

Tổ chức phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị; phong trào thực hiện Chương trình Văn phòng Xanh, giữ gìn phòng làm việc sạch - đẹp; đẩy mạnh tham gia tích cực vào phong trào thi đua "Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng Nông thôn mới"; cùng các phong trào thi đua do Thành ủy, UBND thành phố chủ trì, phát động.

Tập thể Sở phấn đấu đến cuối năm 2018, đạt các chỉ tiêu cơ bản:

 

Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền, các đoàn thể vững mạnh, xuất sắc toàn diện. Đảng bộ đạt "Trong sạch vững mạnh"; - Công đoàn đạt danh hiệu "Công đoàn vững mạnh"; Đoàn Thanh niên đạt danh hiệu "Xuất sắc";

* Hoàn thành xuất sắc 3 nhiệm vụ trọng tâm do UBND thành phố giao;

* 90-95% CC-NLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 5-6% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp thành phố; 10-15%  Bằng khen của UBND thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông.

-Ảnh trên: Lãnh đạo Sở, Công đoàn Sở và lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp chụp ảnh lưu niệm sau khi ký kết giao ước thi đua 2018.

 


Được biết, trong năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực hoàn thành xuất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, chương trình công tác do Thành ủy, UBND thành phố, Bộ Thông tin và Truyền thông giao, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của ngành đa lĩnh vực tác động đến mọi mặt chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng.

Sở đã tham gia công tác tổ chức, hỗ trợ, cũng phối hợp tổ chức và hoàn thành nhiệm vụ được giao tại nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và thành phố: Kỷ niệm 20 năm Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, Tuần lễ cấp cao diễn đàn APEC 2017, Lễ hội pháo hoa quốc tế 2017 ; các chương trình, kế hoạch, hành động của "chương trình "Thành phố 4 AN", cũng như các Chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; những nội dung tiếp tục thực hiện "Năm Văn hóa-Văn minh đô thị". Đặc biệt, Sở hoàn thành xuất sắc 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và công tác tham gia tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Công tác quản lý Nhà nước ngành Thông tin và Truyền thông đạt được nhiều kết quả tích cực; trong đó, lĩnh vực ứng dụng và phát triển CNTT đã góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai hóa, minh bạch hóa, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của thành phố.

Với những nỗ lực, phấn đấu không ngừng, năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông TP tiếp tục là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của thành phố, được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua dẫn đầu xuất sắc năm 2017 và đã đạt nhiều thành tích đáng khích lệ, tiêu biểu: Sở xếp hạng Nhất công tác ứng dụng CNTT; hạng Nhất công tác văn thư, lưu trữ; hạng Nhì công tác cải cách hành chính; được UBND thành phố tặng 7 Bằng khen, Bộ Thông tin và Truyền thông tặng 1 Bằng khen ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác chuyên đề. Những nỗ lực trong tham mưu, cũng như chủ công thực hiện nhiều nội dung công việc của Sở, đã góp phần bảo vệ vị trí dẫn đầu về chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT trong cả nước, đánh dấu 9 năm liên tiếp (2009-2017), Đà Nẵng giữ vững vị trí này.

 

Ông Nguyễn Quang Thanh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng- khen thưởng thành tích các cá nhân và tập thể giành thành tích xuất sắc trong các cuộc thi và hội thi 2017. 

 


Hướng đến xu thế tự chủ bền vững đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Thanh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng đã kêu gọi CBCCVC-NLĐ toàn Sở đồng thuận và cùng nỗ lực, quyết tâm với khẩu hiệu hành động "Đoàn kết, chung sức, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2018" mà Công đoàn Sở đã nêu.

Ông Nguyễn Quang Thanh cũng lưu ý những khó khăn thách thức mà toàn Sở sẽ phải đối diện trong năm 2018. Đó là biên chế sẽ không tăng thêm nhưng khối lượng công việc lại không giảm, áp lực hoàn thành nhiệm vụ và những đòi hỏi của phát triển cũng không hề giảm, thậm chí, còn nặng gánh hơn. Điều đó yêu cầu mỗi CBCCVC-NLĐ phải xác định phải luôn nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn.

Ông Nguyễn Quang Thanh cũng chia sẻ tầm nhìn mà các đơn vị sự nghiệp cần phải hướng đến ngay từ 2018, đó là "chủ động từng bước xây dựng và hoàn thiện mô hình hoạt động, trở thành đơn vị cung ứng dịch vụ công năng động, sẵn sàng cung ứng những dịch vụ nhu cầu xã hội, công dân, tổ chức và xã hội cần. Không phải là cung ứng, cung cấp dịch vụ theo năng lực mà đơn vị mình có được. Mà phải cung ứng theo nhu cầu. Từ đó mới từng bước tiến đến mô hình tự chủ một cách bền vững.

"Một vấn đề đặt ra đối với tự chủ đó là phải sẵn sàng rất cao nguồn nhân lực. Mỗi đơn vị phải mạnh dạn sắp xếp lại nhân sự, bộ máy. Bao nhiêu là đủ cho một bộ phận, một nhiệm vụ và phải bảo đảm là ít người nhưng nguồn lực thì không suy giảm" – ông Thanh nhấn mạnh.

 

Tin: Thanh Liêm - Ảnh: Xuân Trà

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin khác

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn