Lượt truy cập: 17330325

Thông báo xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng năm 2019

Thực hiện Quyết định số 692/QĐ-SNV ngày 30/7/2019 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức cụ thể như sau:

          1. Tiêu chuẩn, điều kiện

          Theo Kế hoạch số 608/KH-STTTT ngày 11/7/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông (được phê duyệt kèm theo Quyết định số 692/QĐ-SNV ngày 30/7/2019 của Sở Nội vụ) đăng trên Trang Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ https://tttt.danang.gov.vn.

          2. Số lượng cần tuyển: 42 người (Thống kê nhu cầu và mô tả vị trí tuyển dụng theo phụ lục I, II kèm theo Kế hoạch số 608/KH-STTTT).

          3. Hình thức, nội dung tuyển dụng

          a) Hình thức: Xét tuyển

          b) Nội dung

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyểnđăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Phỏng vấn thí sinh để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm và chức danh cần tuyển.

          + Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100.

          + Thời gian phỏng vấn 30 phút/người.

          + Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

          4. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng

          a) Thời gian: Dự kiến 01 ngày trong thời gian từ ngày 10/9/2019 đến 15/9/2019.

          b) Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

          5. Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

          6. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Từ ngày 01/8/2019 – 30/8/2019 (mẫu phiếu đăng ký dự tuyển đính kèm theo)

          7. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

a) Phòng Hành chính – Kế toán, Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng, tầng 11, số 02 Quang Trung, quận Hải Châu, Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3996.777

b) Phòng Kế hoạch – Quản trị, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng, số 15 Quang Trung, quận Hải Châu, Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3871.999

Sau khi hết thời hạn nộp phiếu đăng ký dự tuyển, các đơn vị tổng hợp phiếu đăng ký dự tuyển nộp về Sở Thông tin và Truyền thông, tầng 24 Trung tâm Hành chính thành phố để tổ chức kiểm tra và tổ chức các thủ tục liên quan.

Thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức đề nghị truy cập Trang Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ https://tttt.danang.gov.vn  hoặc liên hệ Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tầng 24, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng (điện thoại: 0236.3840123)./.

VPS

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin khác

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn