Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ

Thông báo Chính sách hỗ trợ DN tiếp nhận lao động dạy nghề và giải quyết việc làm

Sở Thông tin và Truyền thông kính gửi Quý Doanh nghiệp Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng về việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động và giải quyết việc làm. Tải quyết định tại đây.

Theo Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND, trong đó doanh nghiệp được hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm; hỗ trợ kinh phí đào tạo khi tiếp nhận, đào tạo nghề và tuyển dụng vào làm việc thuộc các đối tượng là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, ... (chi tiết xem Điều 2 của Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND) thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng bằng 1.000.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ không quá 03 tháng cho một khóa đào tạo.

--------------------------

Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng

3 840 800

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin khác