Lượt truy cập: 17196728

Thành ủy Đà Nẵng ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Trung ương về cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội

Ngày 18/9/2018, Thành ủy Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 72-KH/TU về việc thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-TW "về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp" và Nghị quyết số 28-NQ/TW "về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội" của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Ngày 18/9/2018, Thành ủy Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 72-KH/TU về việc thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-TW "về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp" và Nghị quyết số 28-NQ/TW "về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội" của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Qua đó, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả việc cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; xác định tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống người lao động và gia đình người hưởng lương; tạo động lực nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc của người lao động, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Đồng thời, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, người lao động và người sử dụng lao động đối với chính sách bảo hiểm xã hội.

Xem chi tiết Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 18/9/2018 tại đây.

Huyền Vi

(Ảnh bìa minh họa: Trâm Anh - Báo Đà Nẵng)

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin khác

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn