Lượt truy cập: 17330323

Sở TT&TT triển khai khảo sát mức độ hài lòng đối với chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công năm 2019

Theo kết quả thống kê từ Phần mềm khảo sát trực tuyến của thành phố Đà Nẵng, năm 2018, Sở TT&TT nhận được 230 ý kiến đánh giá hài lòng đối với chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của Sở (đạt tỷ lệ 100%) và bảo đảm số lượng khảo sát theo quy định của UBND thành phố tại Quyết định 5489/QĐ-UBND ngày 16/8/2016.

 Phát huy kết quả đó,ngày  15/3/2019, Sở TT&TT đã ban hành Kế hoạch số 240/KH-STTTT triển khai khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức công dân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của Sở TT&TT năm 2019 .Theo đó, năm 2019, Sở TT&TT ưu tiên triển khai 01 hình thức khảo sát là khảo sát trực tuyến thông qua Phần mềm khảo sát trực tuyến của thành phố Đà Nẵng.

Với tinh thần cầu thị, mong muốn lắng nghe ý kiến đóng góp, đánh giá của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của Sở, làm cơ sở cho việc điều chỉnh và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, phục vụ tổ chức, công dân ngày càng tốt hơn; Sở TT&TT kính đề nghị Quý cơ quan, tổ chức, công dân cho ý kiến đánh giá qua một trong các cách thức sau:

- Đánh giá thông qua máy tính bảng/màn hình cảm ứng bố trí ngay tại Bộ phận Một cửa tập trung của Trung tâm hành chính thành phố.

- Truy cập vào website Phần mềm khảo sát trực tuyến tại địa chỉ  http://cchc.danang.gov.vn, vào mục "Đánh giá cung ứng DVC", chọn thẻ "Đánh giá cung ứng DVC", chọn mục "Hành chính", chọn tiếp mục "Sở Thông tin và Truyền thông", chọn "Đinh Thị Minh Phương" - công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của Sở TT&TT và đánh giá theo hướng dẫn.

- Truy cập vào Trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ http://tttt.danang.gov.vn, chọn mục Khảo sát mức độ hài lòng để đi đến website Phần mềm khảo sát trực tuyến (http://cchc.danang.gov.vn).

- Truy cập vào đường dẫn liên kết website Phần mềm khảo sát trực tuyến do Sở TT&TT gửi đến địa chỉ thư điện tử của tổ chức, công dân đã có phát sinh giao dịch.

          Sở TT&TT thông báo để các cơ quan, tổ chức, công dân được biết, tham gia đánh giá.

 Thu Trang - Văn phòng Sở

 

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin khác

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn