Lượt truy cập: 17192368

Sở TT&TT triển khai công tác cải cách hành chính năm 2019

Thực hiện Quyết định số 6114/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2019 của thành phố Đà Nẵng, ngày 14/01/2019, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Kế hoạch số 30/KH-STTTT triển khai công tác cải cách hành chính năm 2019. (chi tiết tại file đính kèm)

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã cụ thể, chi tiết hóa các nội dung và phân công thực hiện 48 nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019(trong đó có 16 nhiệm vụ do UBND thành phố giao Sở TT&TT).

Để bảo đảm thực hiện tốt Kế hoạch CCHC năm 2019, Giám đốc Sở chỉ đạo các phòngcập nhật, bổ sung các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này vào Chương trình công tác năm 2019; các đơn vị trực thuộcxây dựng Kế hoạch CCHC của các đơn vịtrước ngày 30/01/2019. Đồng thời, yêu cầucác phòng, đơn vị chủ động trong triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ và báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ hàng quý (ngày 15 của tháng cuối quý), 6 tháng (trước ngày 30/5) và năm (trước ngày 25/11); giao Văn phòng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch,tổng hợp báo cáokết quả thực hiện Kế hoạch này trên Phần mềm CCHC thành phố, phục vụ theo dõi, đánh giá kết quả công tác CCHC (trước 05/6/2019 và trước 05/12/2019).

                THU TRANG - VĂN PHÒNG SỞ

 

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin khác

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn