Lượt truy cập: 17254756

Phổ biến nội dung Thông tư số 07/2014/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước theo Quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 985/UBND-KTTH ngày 10/2/2014 về việc triển khai nội dung Thông tư 07/2017/TT-BTC ngày 14/1/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt  VPHC trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước theo Quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP nagyf 21/11/2013 của Chính Phủ trên Trang thông tin điện tử cua các đơn vị, Sở TT&TT thành phố Đà Nẵng đăng tải toàn văn nội dung của Thông tư để các tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện.

Nội dung Thông tư 07/2014/TT-BTC

BBT

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin khác

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn