Lượt truy cập: 16822255

Nghiêm cấm in ấn, phát hành, giới thiệu mọi tài liệu sử dụng các cụm từ “China Beach”, “South China Sea” để gọi tên vùng biển Đà Nẵng

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng Nguyễn Đăng Trường vừa ký công văn số 1078/STTTT-BCXB với nội dung chính “Nghiêm cấm in ấn, phát hành, giới thiệu mọi tài liệu sử dụng các cụm từ “China Beach”, “South China Sea” để gọi tên vùng biển Đà Nẵng”. Đây là hành vi bị nghiêm cấm tại điểm d khoản 1 Điều 10 Luật Xuất bản.

 

Sử dụng các cụm từ "China Beach", "South China Sea" để gọi tên vùng biển Đà Nẵng" cũng là xuyên tạc và xâm phạm chủ quyền quốc gia của Việt Nam; hành vi nà đã bị nghiêm cấm tại điểm d khoản 1 Điều 10 Luật Xuất bản.

Toàn văn công văn của Sở nêu rõ:

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có tình trạng một số tài liệu, tập gấp cung cấp thông tin, giới thiệu, quảng cáo các tour du lịch có hình ảnh sơ đồ chỉ dẫn sử dụng cụm từ China Beach để gọi tên vùng biển Đà Nẵng. Về vấn đề này, Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Sở Du lịch thành phố quan tâm, phối hợp:

a) Tuyên truyền, phổ biến đến các cơ sở lưu trú, các đơn vị lữ hành, các điểm tham quan, kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố tuyệt đối không sử dụng xuất bản phẩm, ấn phẩm, tài liệu, tờ rơi, tập gấp… có nội dung "không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia...", sử dụng các cụm từ "China Beach", "South China Sea" để gọi tên vùng biển Đà Nẵng phục vụ  quảng bá, kinh doanh.

b) Nghiêm cấm các cơ sở lưu trú, các đơn vị lữ hành, các điểm tham quan, kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện hành vi xuất bản, in ấn, nhân bản và lưu hành xuất bản phẩm, ấn phẩm, tài liệu, tờ rơi, tập gấp… có nội dung "không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia...", sử dụng các cụm từ "China Beach", "South China Sea" để gọi tên vùng biển Đà Nẵng.

c) Thực hiện kiểm tra, giám sát và xử lý các cơ sở lưu trú, đơn vị lữ hành, điểm tham quan, kinh doanh dịch vụ du lịch có hành vi xuất bản, in ấn, nhân bản và phát hành các xuất bản phẩm, các ấn phẩm, tài liệu… nội dung vi phạm khoản 1, Điều 10, Luật Xuất bản.

2. Đề nghị Phòng Văn hóa, Thông tin các quận, huyện

a) Tuyên truyền, phổ biến đến các cơ sở in, cơ sở photocopy, các nhà sách tư nhân tuyệt đối không thực hiện việc in ấn, nhân bản, phát hành các tài liệu, ấn phẩm, các sản phẩm in ấn có nội dung "không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia...", sử dụng các cụm từ "China Beach", "South China Sea" để gọi tên vùng biển Đà Nẵng.

b) Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các các cơ sở in, cơ sở photocopy, các nhà sách tư nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý việc in ấn, nhân bản, phát hành các tài liệu, ấn phẩm, sản phẩm in ấn vi phạm.

3. Yêu cầu các đơn vị xuất bản, in và phát hành trên địa bàn thành phố

a) Nghiêm cấm việc xuất bản, in và phát hành các xuất bản phẩm, các ấn phẩm, tài liệu, các sản phẩm in ấn có nội dung "không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia...", sử dụng các cụm từ "China Beach", "South China Sea" để gọi tên vùng biển Đà Nẵng.

b) Khi phát hiện hành vi xuất bản, in và phát hành các xuất bản phẩm có nội dung vi phạm chủ quyền biên giới, biển, đảo phải kịp thời báo cho Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng hoặc các cơ quan chức năng được biết và xử lý.

Công văn cũng đề nghị các cơ quan báo chí hoạt động nghiệp vụ trên địa bàn thành phố, tuyên truyền, phổ biến để đông đảo người dân thành phố hiểu rõ việc xuất bản, in ấn, nhân bản, phát hành các tài liệu, ấn phẩm, các sản phẩm in ấn có nội dung "không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia ..." hoặc sử dụng các cụm từ "China Beach", "South China Sea" để gọi tên vùng biển Đà Nẵng./.

ICTDANANG

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin khác

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn