Lượt truy cập: 16717113

Mấu số 02 - Giấy đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, đơn vị (ban hành kèm theo Quyết định số 8745/QD-UBND ngày 13/12/2013 của UBND Thành phố Đà Nẵng)

Tin khác

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn