Lượt truy cập: 17254735

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

"Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã chính thức được Quốc hội thông qua, với rất nhiều điểm mới so với Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009, như: quy định về nguyên tắc bồi thường của Nhà nước; mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; quy định cụ thể về văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường; bổ sung các loại thiết hại được bồi thường; sửa đổi bổ sung toàn diện quy định về cơ quan giải quyết bồi thường, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường…

Luật gồm 9 Chương và 78 Điều, có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

Kiều Trinh – Văn phòng Sở TT&TT"

 

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin khác

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn