Lượt truy cập: 17072659

Kế hoạch tiếp tục thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực năm 2018.

"Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí là công việc thường xuyên, liên tục, năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực năm 2018.

Theo đó, Sở đã triển khai cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đăng ký nội dung thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW; Chỉ thị số 27/CT-TTg; Chỉ thị số 14/CT-UBND; Chỉ thị số 26/CT-TTg; Chỉ thị số 29-CT/TU; Chỉ thị 05-CT/TU. Đồng thời, thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện các nội dung theo kế hoạch.

Chi tiết tại Kế hoạch đính kèm.

VPS

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin khác

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn