Lượt truy cập: 16822318

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày 14/6/2016, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3769/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. Theo Quyết định này, Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp 29 dịch vụ công (sau đây viết tắt là DVC), trong đó có 25 DVC thực hiện trực tuyến (16 DVC mức 3, 9 DVC mức 4) tại địa chỉ http://egov.danang.gov.vn.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức trong việc nộp hồ sơ trực tuyến, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc nộp và quản lý hồ sơ trực tuyến trên Phần mềm Dịch vụ công trực tuyến, cụ thể như file đính kèm.

Tài liệu hướng dẫn thực hiện DVC trược tuyến

Nhanpt-BBT

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin khác

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn