Lượt truy cập: 17376386

Danh sách số điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

I. Năm 2017

1. Danh sách số điện thoại quảng cáo sai quy định đã yêu cầu cắt (tháng 01/2017)

Xem thông tin

2. Danh sách số điện thoại quảng cáo sai quy định đã yêu cầu cắt (tháng 03/2017)

Xem thông tin

3. Danh sách số điện thoại quảng cáo sai quy định đã yêu cầu cắt (tháng 4/2017)

Xem thông tin

Xem thông tin

Xem thông tin

4. Danh sách số điện thoại quảng cáo sai quy định đã yêu cầu cắt (tháng 5/2017)

Xem thông tin

Xem thông tin

5. Danh sách số điện thoại quảng cáo sai quy định đã yêu cầu cắt (tháng 6/2017)

Xem thông tin

6. Danh sách số điện thoại quảng cáo sai quy định đã yêu cầu cắt (tháng 7/2017)

Xem thông tin

7. Danh sách số điện thoại quảng cáo sai quy định đã yêu cầu cắt (tháng 8/2017)

Xem thông tin

II. Năm 2016

1. Danh sách số điện thoại quảng cáo sai quy định đã yêu cầu cắt (tháng 01/2016)

Xem thông tin

2. Danh sách số điện thoại quảng cáo sai quy định đã yêu cầu cắt (tháng 02/2016)

Xem thông tin

3. Danh sách số điện thoại quảng cáo sai quy định đã yêu cầu cắt (tháng 3/2016)

Xem thông tin

4. Danh sách số điện thoại quảng cáo sai quy định đã yêu cầu cắt (tháng 4/2016)

Xem thông tin

5. Danh sách số điện thoại quảng cáo sai quy định đã yêu cầu cắt (tháng 5/2016)

Xem thông tin

6. Danh sách số điện thoại quảng cáo sai quy định đã yêu cầu cắt (tháng 6/2016)

Xem thông tin

7. Danh sách số điện thoại quảng cáo sai quy định đã yêu cầu cắt (tháng 7/2016)

Xem thông tin

8. Danh sách số điện thoại quảng cáo sai quy định đã yêu cầu cắt (tháng 8/2016)

Xem thông tin

9. Danh sách số điện thoại quảng cáo sai quy định đã yêu cầu cắt (tháng 9/2016)

Xem thông tin

10. Danh sách số điện thoại quảng cáo sai quy định đã yêu cầu cắt (tháng 10/2016)

Xem thông tin

11. Danh sách số điện thoại quảng cáo sai quy định đã yêu cầu cắt (tháng 11/2016)

Xem thông tin

12. Danh sách số điện thoại quảng cáo sai quy định đã yêu cầu cắt (tháng 12/2016)

Xem thông tin

Thanh tra Sở 

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin khác

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn