Lượt truy cập: 16716996

Báo cáo Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2013

Báo cáo Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2013 được ban hành tại văn bản số 200/BC-STTTT ngày 10/6/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông

Báo cáo Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2013 được ban hành tại văn bản số 200/BC-STTTT  ngày 10/6/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông

Nội dung chi tiết

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin khác

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn