Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ

Biểu mẫu báo cáo bưu chính dành cho doanh nghiệp

Đề nghị doanh nghiệp tải mẫu báo cáo theo file đính kèm. Có gì vướng mắc xin liên hệ số điện thoại: 0236 384 00 84, email: bcvt@danang.gov.vn

Link tải biểu mẫu báo cáo

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin khác