Lượt truy cập: 16819086

100% hồ sơ thủ tục hành chính mức 3 - 4 được tiếp nhận, xử lý trực tuyến qua Phần mềm 1 cửa

Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng cho biết, năm 2018, công tác kiểm soát thủ tục hành chính vẫn là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; cần được tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

Theo đó, Sở thực hiện kiểm soát chặt chẽ, công bố kịp thời các thủ tục hành chính mới ban hành (thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở), đúng với những quy định hiện hành của pháp luật.
 


Trung tâm Thông tin dịch vụ công (PSC - đơn vị sự nghiệp thuộc Sở) được giao nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, tiếp thu ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân qua các kênh tiếp nhận góp ý; kịp thời phản ánh để các phòng chuyên môn và cơ quan liên quan kịp thời bổ sung, sửa đổi các dịch vụ công phù hợp với tình hình thực tế.
 

-Ảnh: T.Ngọc

 

Sở cũng thường xuyên rà soát, đề xuất UBNDTP sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ các thủ tục, quy định không phù hợp; kiến nghị phương án đơn giản hóa đối với các thủ tục hành chính, … nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại Sở. Việc rà soát các thủ tục hành chính được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực (thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở):  Thông tin - Báo chí - Xuất bản; Bưu chính - Viễn thông và thẩm định, thẩm tra thiết kế các dự án hoạt động về Bưu chính- Viễn thông-Công nghệ thông tin.

Theo lộ trình, Sở tập trung hoàn thiện (dự thảo) Bộ Thủ tục hành chính mới của Sở, gửi cơ quan thẩm quyền tiến hành thẩm định, tổng hợp trình UBNDTP phê duyệt và ban hành "Bộ Thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở".

"Bộ Thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở" được đăng tải công khai, đăng tải đầy đủ trên Trang Thông tin điện tử (của Sở) và được niêm yết tại Bộ phận Một cửa Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng. Sở tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, công dân theo quy định của Bộ thủ tục hành chính mới được ban hành này và bảo đảm 100% hồ sơ thủ tục hành chính, được giải quyết sớm và đúng hẹn.

Khi có kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến quy định hành chính và việc thực hiện các quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; Sở tiếp nhận và cam kết xử lý kịp thời, công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị trên Trang Thông tin điện tử Sở. Ngoài ra, Sở cũng theo dõi, tiếp nhận và kịp thời chuyển xử lý các góp ý, phản ánh của tổ chức, công dân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị.

Trung tâm Thông tin dịch vụ công thường xuyên theo dõi, tiếp thu ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân qua các kênh tiếp nhận góp ý; kịp thời phản ánh để các phòng và cơ quan liên quan kịp thời bổ sung, sửa đổi các dịch vụ công phù hợp với tình hình thực tế.

 

 

 

Qua hệ thống thông tin Chính quyền điện tử TP Đà Nẵng có thể biết lượng hồ sơ thủ tục đã tiếp nhận và giải quyết, trả thủ tục đúng hẹn cho công dân, tổ chức ở bất kỳ thời điểm nào, lĩnh vực nào. Kèm theo đó là ý kiến phản ảnh từ công dân, tổ chức.


Đẩy mạnh truyền thông, ứng dụng công nghệ, tương tác qua nhiều kênh

Trong năm nay, Sở tiếp tục hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn phối hợp phổ biến, tuyên truyền các văn bản, quy định về kiểm soát thủ tục hành chính đến rộng rãi độc giả, công dân, các tổ chức, đơn vị liên quan.

Bên cạnh đó, thông qua "Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành"; Trang Thông tin điện tử của Sở; hộp thư điện tử công vụ, Sở quán triệt đến CBCCVC-NLĐ thuộc Sở, thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến công tác kiểm soát và giải quyết thủ tục hành chính.

Nội dung phổ biến gồm hệ thống văn bản quy định về công tác kiểm soát thủ tục hành chính như: Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về kiểm soát TTHC; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính; các thông tư liên quan và các văn bản chỉ đạo, điều hành khác của thành phố trong năm 2018,…

Được biết, trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành; ứng dụng công nghệ thông tin được xem là công cụ, phương tiện, là giải pháp tối ưu.

Năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng tổ chức tiếp nhận và xử lý 100% hồ sơ thủ tục hành chính  mức 3, mức 4 trực tuyến qua Phần mềm Một cửa. Ngoài ra, Sở sẽ cử cán bộ, chuyên viên tham gia triển khai Cổng cơ sở dữ liệu nền thủ tục hành chính TP Đà Nẵng ; tham gia sử dụng các phần mềm về công tác kiểm soát thủ tục do Văn phòng UBNDTP triển khai (đó là hần mềm trực tuyến kiểm soát thủ tục hành chính; Hệ thống quản lý và đánh giá về công tác kiểm soát).

Hoàng Nhung

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin khác

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn