Lượt truy cập: 16819069

Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐUSTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ngày 23/01/2018, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở; cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở; BCH Công đoàn; BCH Đoàn Thanh niên Sở; Lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc từ cấp phó trưởng phòng trở lên; toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được Đồng chí Phạm Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt nội dung các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng bao gồm: Nghị quyết 18-NQ/TW về "Đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị"; Nghị quyết 19-NQ/TW về "Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết 20-NQ/TW về "Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết 21-NQ/TW về "Công tác dân số trong tình hình mới".

Đồng chí Phạm Hùng truyền đạt các nội dung văn bản đến Đang viên, CCVC-NLĐ Sở TT&TT. Ảnh: NHT

Nội dung các Nghị quyết này đều là những vấn đề quan trọng, có tác động trực tiếp đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đời sống nhân dân.

Sau khi kết thúc Hội nghị, Đảng ủy Sở cũng đã triển khai, yêu cầu cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân nhằm nâng cao nhận thức quan điểm của Đảng về những vấn đề được nêu trong các Nghị quyết, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết ở cơ sở.

Hữu Thịnh - VPS

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin khác

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn