Counter: 18511422

Scientific topics Scientific topics

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
Chưa có đề tài khoa học nào
Chưa có đề tài khoa học nào
Showing 0 results.

Copyright - Department of Information and Communications of Danang City.

License: 37/GP-TTĐT; Dated: January-17, 2017; Ministry of Information and Communications

Chief Editor: Ms. Nguyen Thu Phuong - Deputy Director of Department of Information and Communications.

Address: Floor 24, Administration Center, 24 Tran Phu, Da Nang city

Phone: 84.0236.3840123 Fax 84.0236.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn