Counter: 18511496

Investment Project Information Investment Project Information

Tên dự án
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại dự án
Loại hình tài trợ Tình trạng

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN

Không tìm thấy dự án nào
Không tìm thấy dự án nào
Showing 0 results.

Copyright - Department of Information and Communications of Danang City.

License: 37/GP-TTĐT; Dated: January-17, 2017; Ministry of Information and Communications

Chief Editor: Ms. Nguyen Thu Phuong - Deputy Director of Department of Information and Communications.

Address: Floor 24, Administration Center, 24 Tran Phu, Da Nang city

Phone: 84.0236.3840123 Fax 84.0236.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn