Categories Categories

  • Loại văn bản

  • Lĩnh vực

  • Cấp ban hành

  • Cơ quan ban hành

Legal Documents Legal Documents


Chưa có văn bản pháp quy nào
Chưa có văn bản pháp quy nào
Showing 0 results.

Copyright - Department of Information and Communications of Danang City.

License: 37/GP-TTĐT; Dated: January-17, 2017; Ministry of Information and Communications

Chief Editor: Ms. Nguyen Thu Phuong - Deputy Director of Department of Information and Communications.

Address: Floor 24, Administration Center, 24 Tran Phu, Da Nang city

Phone: 84.0236.3840123 Fax 84.0236.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn