Lượt truy cập: 16399959

Quy định đào tạo bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đào tạo bồi dưỡng

null

Ngày 09 tháng 4 năm 2018 UBND thành phố có Quyết định số 15/2018/UBND  ban hành Quy định về tổ chức, quản lý đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng.

Quyết định số 15/2018/UBND sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2018 và thay thế các văn bản trước đây của UBND thành phố quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng. Cụ thể:

          - Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 08/10/2010 của UBND thành phố quy định về tổ chức, quản lý đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

          - Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 08/10/2010.

          Xem toàn văn Quyết định số 15/2018/UBND của UBND tại file đính kèm theo.

PHT

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin khác

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn