Lượt truy cập: 16337790

Đà Nẵng phải luôn là điểm sáng, giới thiệu kinh nghiệm hay với cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin

Sáng nay (6/10), Đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông (do Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng - Ủy viên Ủy ban (UB) quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin – CNTT - làm Trưởng đoàn) đã có buổi làm việc với UBND thành phố (TP) Đà Nẵng để kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT của địa phương và phối hợp tọa đàm tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng. - Ảnh: T.N
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng và các thành viên Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Chủ tịch UBNDTP Đặng Việt Dũng, lãnh đạo Sở và lãnh đạo các doanh nghiệp VNPT, Viettel, FPT Software (Chi nhánh Đà Nẵng).

 

"Đà Nẵng phải luôn là điểm sáng, giới thiệu kinh nghiệm hay với cả nước về ứng dụng CNTT. Hôm nay, Đoàn vào thực ra không chỉ là kiểm tra, đánh giá gì hết. Cái chính là nghe Đà Nẵng làm được cái gì hay thì chia sẻ và nghe Đà Nẵng đề xuất, kiến nghị 10 năm ta thi hành Luật CNTT, cái gì được, cái gì còn vướng để cùng nhau tháo gỡ và làm tốt hơn nữa" - Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nói.

Báo cáo với Đoàn công tác của Bộ, của UB Quốc gia về ứng dụng CNTT,  Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông Trần Ngọc Thạch khẳng định:

Trong những năm qua, Đảng bộ và Chính quyền TP Đà Nẵng đã xây dựng và quyết tâm, kiên trì thực hiện nhiều chủ trương, chính sách về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT. Nhờ đó, công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tại Đà Nẵng đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần vào cải cách hành chính, công khai hóa, minh bạch hóa, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của TP.

Đặc biệt, Đà Nẵng được xếp hạng dẫn đầu toàn quốc về Chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT (Vietnam ICT Index) trong 7 năm liền từ 2009 đến 2015 và luôn được cộng đồng CNTT trong nước nhìn nhận là địa phương triển khai hiệu quả về ứng dụng CNTT.

Với vai trò chủ công là Sở Thông tin và Truyền thông, TP Đà Nẵng đã xây dựng được hạ tầng CNTT không chỉ hiện đại, đồng bộ, hoạt động ổn định, an toàn mà còn đáp ứng tốt các hoạt động của cơ quan Nhà nước, của Chính quyền, các cơ quan Đảng.

 

 Ngày 16/04/2013, thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định số 2614/QĐ-UBND phê duyệt lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013 – 2015 tầm nhìn đến 2020. Đến nay, Đà Nẵng đã xây dựng và đưa vào sử dụng 498 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4 (trên Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử TP Đà Nẵng, egov.danang.gov.vn).


Theo Công văn số 2779/VPCP-KGVX ngày 22/4/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện năm 2016, quy định danh sách 44 thủ tục hành chính địa phương cần triển khai trực tuyến mức 3 và 4 trong năm 2016. Trong 44 thủ tục trên, TP Đà Nẵng đã triển khai 30 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4; có 2 thủ tục không thuộc bộ thủ tục hành chính của Đà Nẵng; còn lại 12 thủ tục, Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian đến.


Việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước liên tục được đầu tư, nâng cấp, phát triển đồng bộ với mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp, tổ chức.

Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử đã hỗ trợ lãnh đạo TP và các cơ quan, tổ chức nhanh chóng tiếp cận yêu cầu, vấn đề để chỉ đạo, điều hành kịp thời (bao gồm hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử, hệ thống một cửa điện tử, hệ thống quản lý cán bộ công chức, viên chức, ưng dụng Góp ý,…); các ứng dụng chuyên ngành trong nhiều lĩnh vực (đánh giá cán bộ công chức hàng tháng/quý/năm; giám sát trực tuyến hoạt động đại lý Internet, quản lý thông trạm BTS trên bản đồ số; quản lý người có công cách mạng, trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn; quản lý quảng cáo; quản lý thông tin khuyến mại, thông tin thị trường; cấp giấy phép lái xe; quản lý phương tiện ra vào TP; quản lý vận tải; quản lý điều hành dự toán giải tỏa đền bù; quản lý đất đai; nhắn tin công vụ/điều hành,….); xây dựng các cơ sở dữ liệu dung chung; ứng dụng chữ ký số; ứng dụng TP thông minh (ứng dụng quản lý xe buýt công cộng, ứng dụng quản lý chất lượng nguồn nước uống, triển khai một số hệ thống giám sát giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hệ thống camera giám sát an ninh của TP). 

Đặc biệt, TP luôn chú trọng đầu tư và phát triển, khai thác tốt hệ thống, phục vụ trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp một cách đa dạng (như Cổng Thông tin điện tử từ cấp TP đến Trang thông tin điện tử chuyên ngành của các sở ban ngành, quận huyện; Tổng đài Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng, hệ thống đào tạo trực tuyến, hệ thống một cửa dùng chung,...).

 

Đoàn Ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin và Đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với TP Đà Nẵng (6/10/2016). 

-Ảnh: T.N.


Bên cạnh đó, đã triển khai các ứng dụng, hệ thống thông tin của TƯ như: Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài; Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; Phần mềm quản lý và cấp giấy phép lái xe; Phần mềm quản lý vận tải; Phần mềm giám sát phương tiện bằng thiết bị Giám sát hành trình; Phần mềm hệ thống thông tin đất đai ViLIS; Phần mềm báo cáo số liệu thống kê công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng,… 

Trong năm 2016, thành phố đầu tư 53 phần mềm chuyên ngành cho các đơn vị, tiêu biểu như: Phần mềm quản lý nhân hộ khẩu; Phần mềm đa tác tử hỗ trợ thu thập, xử lý thông tin điện tử; Bộ Adapter để chuyển đổi, tích hợp dữ liệu từ các ứng dụng quản lý trường, lớp, giáo viên, học sinh tại Sở Giáo dục và Đào tạo; Phần mềm lưu trữ lịch sử tại Sở Nội vụ, cơ sở dữ liệu kinh tế tập thể và ứng dụng khai thác dữ liệu tại Liên minh Hợp tác xã TP; Phần mềm quản lý động viên, tuyển quân; Phần mềm giám sát môi trường nước… 

Sở Thông tin và Truyền thông TP cũng quan tâm đến phát triển chiều sâu nguồn nhân lực CNTT. Trung tâm đào tạo và nghiên cứu ứng dụng CNTT – Truyền thông (đơn vị trực thuộc Sở), đã trở thành địa chỉ tổ chức nghiên cứu các ứng dụng CNTT-Truyền thông tại Đà Nẵng và đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, phục vụ nhu cầu xây dựng Chính quyền điện tử tại TP.

Hệ thống của Trung tâm, đến có đến 473 bài giảng về kỹ năng sử dụng CNTT và Truyền thông… để hỗ trợ CBCCVC và người dân, doanh nghiệp tham gia học, thi trực tuyến.

 

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông Trần Ngọc Thạch báo cáo những nét chính và thành tựu ứng dụng CNTT của Đà Nẵng thời gian qua.

-Ảnh: T.N

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông TP cũng cam kết, việc xây dựng định hướng ứng dụng CNTT trong giai đoạn tới sẽ bám sát mục tiêu: Hoàn thiện hạ tầng CNTT và Truyền thông của TP, bảo đảm đáp ứng nhu cầu triển khai các ứng dụng Chính quyền điện tử trong giai đoạn mới, tác động, đáp ứng và thúc đẩy cải cách hành chính tại các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan công quyền trên địa bàn. Cơ quan Nhà nước xem CNTT như một công cụ hiệu quả nhất để tác nghiệp, giải quyết các yêu cầu mà công dân, tổ chức, doanh nghiệp đưa ra; đồng thời giám sát, chỉ đạo, điều hành công tác quản lý với từng nội dung, hạng mục cụ thể.

Năm 2017 dự kiến tiếp tục đầu tư trên 100 phần mềm chuyên ngành cho các cơ quan trong Chương trình sự nghiệp CNTT hàng năm của thành phố.

Tại buổi làm việc, Sở Thông tin và Truyền thông TP cũng nêu lên nhiều kiến nghị, các khó khăn, hạn chế cần tháo gỡ có liên quan đến cơ chế chính sách và các yếu tố phát sinh trong quá trình ứng dụng CNTT. Đây là những bất cập và cản ngại từ thực tiến cần được giải quyết rốt ráo để nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT, đóng góp cho phát triển của TP.

 

"Có những vấn đề tuy vi mô nhưng lại là trọng tâm của phát triển ứng dụng và có tính quyết định cao. Đơn cử như xác định mối quan hệ giữa việc xây dựng dịch vụ và nhu cầu ứng dụng; làm rõ khái niệm "tích hợp" trong ứng dụng CNTT (là tích hợp trong quy trình, trong dữ liệu hay trong dịch vụ ?); xây dựng ứng dụng song song với việc bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống dữ liệu; bước đầu đề xuất thiết lập các đại lý tập huấn dịch vụ công ở đại phương,…" – TS Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng - chia sẻ  tại buổi làm việc..

 

Trong khi đó, Phó Giám đốc Sở, TS Nguyễn Hoàng Cẩm đã lưu ý lại lần nữa việc "đồng bào dân tộc Cơ Tu tại thôn Tà Lang, Giàn Bí – xã Hòa Bắc, do đồi núi che chắn nên không nhận được sóng truyền hình mặt đất phát tại trạm Sơn Trà cũng như trạm lặp tại Trung tâm xã Hòa Bắc". Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét đầu tư hoặc hỗ trợ UBNDTP đầu tư 1 Trạm thu phát sóng truyền hình số mặt đất cho khu vực này.

 

Phó Giám đốc Sở, TS Nguyễn Hoàng Cẩm rất quan tâm đến việc "chúng ta còn nợ đồng bào vùng xa chuyện chưa thể xem được truyền hình số mặt đất".
-Ảnh: T.N

Hành lang pháp lý và môi trường mới cho CNTT từ 2017

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác, từ đề xuất của Đà Nẵng đã trao đổi lại nhiều thông tin có ý nghĩa và rất quan trọng đối với công tác ứng dụng và phát triển ứng dụng CNTT trên phạm vi cả nước.

"Các đề xuất của Đà Nẵng vừa đại diện, cũng là tiếng nói chung, khá nhiều vấn đề các cơ quan thuộc Bộ và trực tiếp là các Vụ trưởng, các Thứ trưởng rồi Bộ trưởng rất quan tâm. Sắp đến sẽ có nhiều thay đổi tích cực, chúng ta phải kiên trì. Không như các ngành khác, CNTT đụng đến khá nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều cấp; nên khi điều chỉnh, bổ sung, tạo cơ chế mới, hành lang pháp lý mới, phải tranh thủ ý kiến rất nhiều Bộ, các chuyên gia, nên nó chậm. Nhưng chắc chắn, từng bước sẽ tháo gỡ hết" -  Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng chia sẻ.

Liên quan đến đề xuất tại buổi làm việc của TP Đà Nẵng "Chính phủ sớm ban hành mục lục ngân sách riêng cho CNTT bảo đảm nguồn kinh phí đủ để các địa phương đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử", Cục trưởng Cục Tin học hóa Nguyễn Đình Phúc cho biết, kể từ năm 2017, theo thống nhất cùng Bộ Tài chính, lần đầu tiên, sẽ có khoản chi riêng từ ngân sách với mục chi cụ thể là CNTT.

 

từ trái sang: Cục trưởng Cục Tin học hóa Nguyễn Đình Phúc ;  Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng ;  Vụ trưởng Vụ CNTT Đào Đình Khả (đang phát biểu) và các thành viên của Đoàn.

-Ảnh: T.N

 

Sở dĩ, lâu nay mục lục ngân sách riêng cho CNTT chưa hề có trong Luật Ngân sách, là do CNTT chưa được đưa vào danh mục các ngành kinh tế quốc dân. Vậy là, từ nay, chúng ta đã danh chính ngôn thuận với mục chi này, rồi từng bước sẽ kiến nghị, đề xuất tiếp tục để CNTT được quan tâm đúng hơn.

"Ngành ta sinh sau đẻ muộn, có những bất cập là chuyện thường tình, mong từ cơ sở đến TƯ chúng ta thống nhất chung sẽ giải quyết dần dần.

Đơn cử thêm chuyện nữa mà lúc này Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng có đề xuất. Đó là "nhiều hệ thống thông tin của các Bộ ngành được triển khai nhưng không khảo sát thực trạng các tỉnh; không qua ý kiến kiến thẩm định về mặt chuyên môn của Bộ chuyên ngành là Bộ Thông tin và Truyền thông, dẫn đến chồng chéo, trùng lắp, không có khả năng tích hợp. Một số ứng dụng được các Bộ, ngành triển khai sau nhưng lại phủ nhận, không có tính kế thừa với các ứng dụng tương tự đã triển khai trước và hiệu quả tại địa phương…, gây ra sự chồng chéo, lãng phí và không đồng bộ trong triển khai ứng dụng..."

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng:

"Bộ luôn đồng hành, ủng hộ những mô hình ứng dụng CNTT là điểm sáng như Đà Nẵng, vì từ đây, chúng ta có được nhiều bài học kinh nghiệm, chia sẻ rộng cho các địa phương trên cả nước, cho các ngành….

Ví dụ mô hình Thành phố thông minh mà Đà Nẵng đang từng bước triển khai, Đà Nẵng tổng kết được gì thì gửi ra Bộ, Bộ sẽ có phần góp ý thêm cho Đà Nẵng nhưng cũng từ đó, các chuyên gia ở Bộ rút tỉa được các kinh nghiệm.

Sau này chúng ta tổng kết thành mô hình chung về Thành phố thông minh để các Thành phố trên cả nước có điều kiện thì học hỏi, triển khai, vừa rút ngắn được lộ trình và vừa ít tiêu tốn đầu tư".

-Ảnh: T.N.

Cái này hiện đang được rà soát, vì có một số nội dung liên quan, khi xây dựng Thông tư 25, chưa định hình và chưa cụ thể, chưa cập nhật đúng đủ về vai trò, chức năng, thẩm quyền của Bộ ta. Sắp đến thì phải sửa thôi, dứt khoát là vậy !" – Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng giải thích thêm.

Phó Giám Sở Trần Ngọc Thạch nêu thêm đề xuất: Cần thiết lập hệ thống chức danh cho công chức chuyên trách CNTT trong hệ thống quản lý Nhà nước để hạn chế việc công chức chuyên trách CNTT rời bỏ vị trí và có xu hướng chuyển đổi dần sang các công việc kiêm nhiệm để có cơ hội thăng tiến.

Có chính sách hỗ trợ thu nhập cho công chức chuyên trách CNTT để thu hút nguồn nhân lực đủ sức để đẩy mạnh công tác ứng dụng và phát triển CNTT ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trả lời đề nghị này, ông Đào Đình Khả - Vụ trưởng Vụ CNTT – nói ngay là "sắp đến, sẽ có hẳn chức danh (Viên chức) và chế độ cho người làm công việc này ở quản lý Nhà nước. Kèm theo là chính sách phù hợp, động viên được anh em, không khó khăn, bất hợp lý như vừa qua".

Đặc biệt, liên quan đến "yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực CNTT trong nước" mà TP Đà Nẵng đưa ra,  Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cho hay, sắp đến, Liên Bộ (Thông tin và Truyền thông – Giáo dục và Đào tạo – Lao động, thương binh và Xã hội) sẽ thống nhất để trình Chính phủ quy định về hệ thống chứng chỉ, văn bằng liên quan đến tay nghề, trình độ trình độ và năng lực CNTT rất cụ thể.

Quy định mới cũng sẽ bỏ nội dung phải học ở nơi này, nơi kia thì mới được cấp Chứng chỉ trình độ A,B, C.

Người học có quyền học bất cứ nơi đâu mà mình thấy có chất lượng, dạy tốt, thực hành tốt. Đến kỳ thi thì thi theo đề chung quốc gia ở điểm sát hạch chung được Liên Bộ chọn và tổ chức thi ở đó, rồi lấy Chứng chỉ về trình độ.

Sẽ không còn tình trạng "ép người học" phải học ở điểm này, điểm nọ. Tinh thần chung là mọi việc đã có thống nhất cao, sắp đến, sẽ hình thành Ngân hàng đề thi, và áp dụng sớm.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cũng thống nhất sẽ xem xét nguồn lực để đầu tư cho vùng lõm không nhận được sóng truyền hình mặt đất. Ông cho rằng đây là vấn đề cần phải được quan tâm, xử lý vì đồng bào dân tộc vùng xa, vùng sâu vốn đã thiệt thòi. Đồng thời không phủ sóng được nơi đây thì sẽ phát sinh nhiều vấn đề khá nhạy cảm không thể lường hết.

Một nội dung cuối cùng được các thành viên Đoàn công tác và Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nhất trí về nguyên tắc về chủ trương "xem xét, công nhận Tòa nhà FPT (tại khu công nghiệp Masda – An Đồn) và khu FPT Complex (quận Ngũ Hành Sơn, cả 2 đều nằm trên địa bàn Đà Nẵng) là Khu công viên phần mềm".

Vấn đề là xây dựng lại hồ sơ đề nghị theo đúng với các quy định hiện hành về tiêu chuẩn, tiêu chí đối với Khu công viên phần mềm. Các cơ quan chức năng sẽ thẩm định và sớm trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.

"Điều này rất có ý nghĩa, bởi Khu Công viên phần mềm, Khu CNTT đều có cơ chế, chính sách thu hút   và ưu đãi doanh nghiệp đến nơi đây đầu tư, thuê dịch vụ, hợp tác, như vậy sẽ tạo thêm nguồn lực cho ngành công nghiệp phần mềm Đà Nẵng.

Và đây là ngành đã được lãnh đạo TP xác định là kinh tế quan trọng trong thời gian đến" – Giám đốc Sở, ông Nguyễn Quang Thanh nêu rõ và rất mong đề nghị công nhận trên sớm thành hiện thực.

 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP XX (2010-2015), XXI (2015-2020), đều khẳng định rõ vai trò CNTT, xác định công nghiệp CNTT, cùng với công nghệ cao là những mũi nhọn đột phá, là ngành kinh tế quan trọng để tập trung đầu tư, phát triển.

So với du lịch, công nghiệp CNTT là ngành kinh tế không tốn quá nhiều quỹ đất, khi đi vào hoạt động thì vận hành sạch không gây ra ô nhiễm môi trường trước mắt cũng như để lại hệ lụy lâu dài.

Đây lại là ngành của trí tuệ, của sáng tạo, đầu tư phát triển ngành này thì kéo theo sự phát triển nhiều lĩnh vực khác.

Định hướng, mục tiêu, tầm nhìn phát triển công nghiệp CNTT của Đà Nẵng đã rất rõ, lãnh đạo TP cũng đã thể hiện rất cao quyết tâm. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông ủng hộ và hỗ trợ hết mình, từ chủ trương, cơ chế đến các vấn đề khác để thúc đẩy phát triển công nghiệp CNTT, ứng dụng CNTT của Đà Nẵng.


Phó Chủ tịch UBNDTP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng.

T.Ngọc-Xuân Dương thực hiện

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin khác

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn