Lượt truy cập: 16337896

Đà Nẵng hướng dẫn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí

Ngày 10/4/2017, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 738/STTTT-TTBCXB về việc yêu cầu triển khai Nghị định số 09/2017-NĐ-CP nhằm góp phần đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Theo đó, Sở TT&TT yêu cầu phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị định số 09     của Chính phủ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị nắm rõ và thực hiện đúng pháp luật khi phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Cụ thể, người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổng cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước; hoặc người do người đứng đầu giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí thường xuyên; hoặc là người có trách nhiệm thuộc cơ quan hành chính nhà nước được người đứng đầu ủy quyền thực hiện nhiệm vụ phát ngôn.

Đối với các cục, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và các tổ chức cấp tỉnh thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương và UBND các cấp huyện, xã thì người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phải là người đứng đầu các cơ quan hành chính hoặc Chủ tịch UBND đối với các UBND huyện, xã. Trường hợp người đứng đầu các cơ quan hành chính hoặc Chủ tịch UBND không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho cấp phó của mình phụ trách thực hiện.

Buổi Họp báo Quý I năm 2017 do UBND thành phố tổ chức vào ngày 27/3 vừa qua đã trực tiếp trả lời thắc mắc của báo chí về các vấn đề xảy ra tại TP trong 3 tháng đầu năm

Sau khi quyết định người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí, các cơ quan đơn vị phải hoàn thành việc đăng tải thông tin: họ tên, chức vụ, số điện thoại di dộng, cố định và địa chỉ e-mail người phát ngôn trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời gửi công văn kèm thông tin của người có thẩm quyền phát ngôn đến Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/4/2017 để Sở theo dõi.

Với các trường hợp thực hiện việc ủy quyền phát ngôn, việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định. Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền, phải cập nhật, đăng tải các thông tin liên lạc của người được ủy quyền: họ tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ e-mail và văn bản ủy quyền lên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước hoặc niêm yết tại trụ sở (đối với UBND cấp xã chưa có trang thông tin điện tử).

Người được ủy quyền phát ngôn không được ủy quyền tiếp cho người khác.

Bên cạnh đó, người có thẩm quyền phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí tiếp tục phối hợp với Tổ công tác Thông tin báo chí thành phố để xử lý, phản hồi thông tin báo nêu, đặc biệt là các vấn đề nhạy cảm về chính trị, xã hội, môi trường,… liên quan đến cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách. Đồng thời cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí và cập nhật thông tin trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình; và gửi đến Sở TT&TT để theo dõi.

Trong thời đại bùng nổ thông tin, người phát ngôn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình thông tin, đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của các cơ quan báo chí một cách kịp thời, chuyên nghiệp, góp phần hạn chế sự xuất hiện các yếu tố thông tin bên lề, tiêu cực, dẫn đến khủng hoảng truyền thông…

Trước đó, vào ngày 25/2, Sở TT&TT thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2017 với sự tham gia của gần 150 đại diện là các thủ trưởng, người phát ngôn các sở, ban, ngành, UBND các quận huyện, phường, xã; Lãnh đạo các cơ quan ngành dọc, cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố; thành viên Tổ Công tác Thông tin báo chí.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu  - Phó Cục trưởng Cục báo chí, Bộ TT&TT, báo cáo viên của Hội nghị đã Triển khai Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí, các cơ quan đơn vị cần sự giúp đỡ hoặc giải đáp thắc mắc xin liên hệ Sở TT&TT qua địa chỉ email: ttbcxb@danang.gov.vn hoặc số điện thoại 0236.3.849989 để được hỗ trợ.

Huyền Vi

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin khác

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: Số 290/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2008

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Đăng Trường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Tầng 24, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 84.0511.3840123 Fax 84.0511.3840124 Email: stttt@danang.gov.vn